Askıda Proje

GÖNÜLLÜ HİZMETLER DERNEĞİ’nden 60. YIL KUTLAMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA “ASKIDA PROJE” HİBE DESTEĞİ DUYURUSU

1959 yılından bu yana gönüllülüğü yaygınlaştırmak amacı ile çalışan ve bu görevi 1979 – 2018 yılları arasında GENÇTUR adı altında yürüten “Gönüllü Hizmetler Derneği” olarak, derneğimizin kuruluşunun 60., GENÇTUR’un da 40. yılını kutlamalarımız kapsamında “Askıda Proje” desteği veriyoruz.

Bu kapsamda hayata geçirmek istediğiniz bir sosyal girişimcilik fikrini gerçekleştirebilmeniz için, İzmir Yenişakran’daki Afacan Gençlik Evi’nde, en çok 20 kişiye kadar 4 gece tam pansiyon konaklama bedelini hibe ediyoruz. Kazanan proje / projelere,  Gönüllü Hizmetler Derneği adına Hülya Denizalp mentörlük yapacaktır.

Fikriniz var, projenizi yazdınız, proje içerisinde konaklamalı bir etkinlik (kamp, seminer, eğitim vs) yapma gereksinimi duyuyorsunuz ve konaklama konusunda destek arıyorsanız lütfen başvuru formunu pdf formatında en geç 30 Nisan 2019 saat 17:00’ye  kadar “Askıda Proje” konu başlığı ile  info@gonulluhizmetlerdernegi.org   adresine gönderiniz.

DESTEK KURALLARI :

 • Gönüllü Hizmetler Derneği 3 ve daha fazla kişilik odalarda tam pansiyon konaklama sağlayacaktır. Afacan Gençlik Evi’nin tüm olanakları (eğitim salonları, eğitim malzemeleri, açık ve spor alanları, yüzme havuzu, deniz, vb.) kullanılabilecektir.
 • Sadece Afacan Gençlik Evi’nde düzenlenen projeler desteklenecektir.
 • Ulaşım ve diğer giderler kurumun kendine aittir.
 • Başvuran kurum, Afacan Gençlik Evi’nin uygunluk durumunu gözeterek gün ve sayı konusunda düzenleme önerebilir. Toplam konaklama gecesi X kişi sayısı 80’ni geçmeyecektir.
 • Gönüllü Hizmetler Derneği başvuran projelerin konaklama kişi/gün sayısı gözeterek birden fazla projeyi destekleyebilir.
 • Olanakları kısıtlı bireylere yönelik projeler önceliklidir.
 • Gençlik çalışmalarına, yerel kuruluşlara, bölgesel ya da ulusal ölçekte yapılan, ortaklı projelere öncelik verilecektir.
 • Projeler için uygun zaman dilimi 15 – 30 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki herhangi bir 4 gündür.
 • Projeye dernekler, vakıflar, sosyal kooperatifler, ağlar, platformlar, sivil girişimler, öğrenci toplulukları başvuru yapabilir. Bireysel başvurular kabul edilemeyecektir.
 • Gönüllü Hizmetler Derneği gerekli gördüğünde referans mektubu talep edebilir.
 • Yapılan ayni destek hiç bir şekilde nakdi desteğe dönüştürülemez.
 • Proje içeriği ve uygulamasında herhangi bir ek destek sağlanmayacaktır.
 • Başvuran projelerden hiç birinin yeterli puanı alamaması durumunda Gönüllü Hizmetler Derneği hibeyi gelecek seneye aktarabilir.
 • Jüri Gönüllü Hizmetler Derneği Yönetim Kurulu’ndan oluşmaktadır.
 • Kazanan proje / projelere,  Gönüllü Hizmetler Derneği adına Hülya Denizalp mentörlük yapacaktır.

TAKVİM

 • 30 Nisan son başvuru
 • Mayıs ayı değerlendirme
 • Mayıs sonu kazananı duyurma
 • Haziran ayında sözleşme imzalanması
 • Proje Ağustos ayının 2.yarısında yapılacaktır.
 • Proje uygulama tarihi Afacan Gençlik Evi’nin uygunluk durumuna göre kazanan projeler ile eşgüdümlü planlanacaktır.
 • Proje raporu Ekim ayı sonuna kadar proje sahibi tarafından yazılarak, Gönüllü Hizmetler Derneği’ne iletilecektir.