Yaşayarak Öğrenme Merkezi – YAŞÖM

Yaşayarak Öğrenme Merkezi (YAŞÖM), 2008 yılında Gençlik Turizmi Derneği / GENÇTUR’un katılımcı olduğu ve Türkiye’nin yanı sıra, İtalya, Meksika ve Vietnamlı  sivil toplum kuruluşlarının ortak olduğu “Okul Dışı Etkinliklerin Gençlerin Gelişimine Katkısı”  konulu ve “Not One Less (Kimse Dışarıda Kalmasın) isimli 2 yıllık bir uluslararası proje sonrasında oluşturulmuştur.

YAŞÖM,  fikir annesi ve Gençlik Turizmi Derneği (GENÇTUR) yönetim kurulu üyesi olan Hülya Denizalp’in  uzun yıllar üzerinde düşünüp çalıştığı  “Gençlerin akran eğitimi yoluyla birbirlerinden öğrenmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratmak” hayallerinden doğmuştur. Hülya Denizalp’in  yönderliğinde projenin Türkiye ayağında görev alan gençlerin girişimleri ve katkıları ile, 2011 yılının Ocak ayında  hayata geçmiştir.

YAŞÖM,  yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gereği olarak gençlerin kendi istek ve gereksinimleri doğrultusunda etkinlikler yapacakları bir açık alan yaratmak amacı ile kurulmuştur.

YAŞÖM olarak biz “Yaşayarak Öğrenme” kavramını,  “Öğrenmenin yerinin, zamanının, yaşının ve sonunun olmadığı, bireysellik yerine birlikte çözüm üretilen, katılımcıların edilgen seyirci ya da dinleyici değil etkin katılımcı oldukları, gerçek yaşama yönelik uygulamalar içeren deneme-yanılma, öğrenme ve paylaşma fırsatları olarak tanımlıyoruz.

YAŞÖM’ün misyonu, bilgi çağında gözden kaçan yaşayarak öğrenme kavramını gençler arasında yeniden gündeme getirerek, sosyo ekonomik ve sosyo kültürel kazanımlardan yoksun kalan gençlere eğitimde ve yaşamda fırsat eşitsizliği sağlamaya çalışmaktır.

YAŞÖM’ün vizyonu ise “Yaşayarak Öğrenme” felsefesi ile gençlerin güçlendirilmesinin yanı sıra paylaşım kültürü ve ekonomisinin gençlerin yaşamlarının bir parçası haline getirilmesini sağlayan sürdürülebilir ve örnek olacak bir model olmaktır.

YAŞÖM, Türkiye’deki kurumsal STK anlayışının ve kurs temelli eğitim sisteminin dışına çıkarak, 

 • Eşgüdümü gençler tarafından yapılan,
 • Gençlerin hem kendi yeteneklerini yaşıtları ile paylaşabilecekleri, hem de akranlarından ve/veya konunun uzmanlarından öğrenebilecekleri, 
 • Gençlerin kendi istek ve ihtiyaçlarına göre çalışmalar yaptıkları,
 • Esnek içerikli, yaygın (non-formal) ve sargın (informal) eğitim yöntemlerinin kullanıldığı bir açık alan sunmaktadır.

YAŞÖM, kültürel olarak farklı geçmişlerden gelen, akademik ve sosyal hayat olarak farklı düzeylerde olan, farklı politik görüşlere inanan, kimisi üniversite hayatının başında kimisi çalışma hayatının içinde, kimisi iş aramakta olan, büyük bölümü 18-26 yaş aralığında İstanbul’da yaşayan gençlerin yaşayarak birbirinden öğrendiği bir oluşumdur.

YAŞÖM’de, “Yaşayarak Öğrenme” kavramının uygulamaları olduğuna inandığımız, gençlere fırsat eşitliği sunan, kişisel yetkinliklerini ve özgüvenlerini artıran, kültürlerarası öğrenmeyi sağlayan, sosyal sorumluluk bilincini artıran ve yaşamı sorgulayarak dünyaya bakış açılarını genişleten etkinlikler gerçekleştirilir.

Bugüne dek 50’den fazla projede yer alan YAŞÖM, 14 adet ödülün sahibidir. Son ödülünü 2019 yılında Sabancı Vakfı FARK YARATANLAR’dan almıştır.

2011 Ocak ayından bu yana yapılmakta olan ve 10.000’e yakın gencin yararlandığı etkinliklerimizi şu başlıklar altında toplayabiliriz;

 • Dünya Dilleri Konuşma Kulüpleri (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Türkçe)
 • Kapasite Geliştirme Atölyeleri
 • Dünya Kültür Akşamları
 • Doğu Batı Kampları
 • Avrupa Birliği Gençlik Projeleri
 • “Kep Atmaya Hazırım” Projesi
 • Genç Sosyal Girişimciler Buluşması
 • Toplumsal Destek Gönüllülük Çalışmaları

YAŞÖM 2021 yılından başlayarak etkinliklerini,  Gönüllü Hizmetler Derneği çatısı altında sürdürme kararı almıştır.

YAŞÖM hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.