Yurtiçi Çalışma Kampları Nedir?

KAMPLARIN NİTELİĞİ?

Yurt İçi Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları, din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeden bir araya gelen gönüllülerin toplum yararına işlerde gönüllü çalışması ilkesinden yola çıkılarak düzenlenir.

NERELERDE?

Kamp yerleri, yerel yönetimlerin ya da sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile ve yerel gereksinimlere göre belirlendiğinden her yıl değişmektedir. Gönüllü Hizmetler Derneği batıdan doğuya, kuzeyden güneye Türkiye’nin her yöresinde gönüllü çalışma kampları düzenlemektedir. Kamp yerleri genellikle köyler, beldeler ya da ilçelerdir. Ender olarak il merkezlerinde de kamp yapılmaktadır.
Yıllık kamp programımız her yılın Mart ayı başında kesinleşir.

NE ZAMAN

Yurt içi kamplarımız ağırlıklı olarak bahar, yaz ve sonbahar, ender olarak da kış aylarında olmak üzere yıl boyu düzenlenir.

SÜRE

Kamplarımız 2 haftalıktır.

KATILIMCI SAYISI

Çalışılan işin türüne göre gönüllü sayısı 5-20 arasındadır.

GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİ VE HAZIRLIK KAMPI

Gönüllü adaylarının, Gönüllü Hizmetler Derneği olarak Nisan ve Mayıs aylarında İstanbul’daki derneğimizde düzenleyeceğimiz günübirlik gönüllü eğitimlerine ve Mayıs ayı sonu – Haziran ayı başında İstanbul – Çatalca’da düzenlenen hafta sonu hazırlık kampına katılması gerekmektedir.

KAMP DİLLERİ

Tüm uluslararası kamplarda ortak dil İngilizce’dir. Ender olarak düzenlenen tek ülkeli grup kamplarında ve 2 ülkeli kamplarda ortak dil değişebilir.
Yurt içi kamplarına katılacak Türk gönüllülerin uluslararası bir grupta iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

ÇALIŞMA

Gönüllüler, günlük izlencede belirtilen iş türüne göre bedensel, kültürel ya da sosyal amaçlı işlerde günde 5 – 6 saat, haftada 6 gün olmak üzere gönüllü çalışır.
Çalışma karşılığı ücret ödenmez. Ancak yemek ve konaklama ücretsizdir.

  • Bedensel Çalışmalar : Okul boya ve badanası, çevre temizliği, ağaç dikimi, orman içi çalışmalar, ağaç bakımı, park ve bahçe yapımı, sahil temizliği, okula ek derslik, öğretmen evi, sağlık ocağı, köy konağı, çamaşırhane, tuvalet, çeşme, su deposu, okul çevre duvarı yapımı, su kanalı kazımı, okul bahçesi düzenlemesi, spor alanı düzenlemesi, yollara parke taşı döşenmesi, piknik alanları çevre düzenlemesi, vb.
  • Kültürel Çalışmalar : Fotoğraf, tiyatro, müzik kampları, İngilizce konuşma kampları, festival hazırlıkları.
  • Sosyal Amaçlı Çalışmalar : Çocuklarla yaz okulu etkinlikleri ve İngilizce, bilgisayar, spor, müzik, el sanatları, vb. öğretimi; yaşlılara ve özürlülere yardım.

KONAKLAMA VE YEMEK

Gönüllülere, kamp süresince yaptıkları gönüllü çalışma karşılığında ücretsiz konaklama ve 3 öğün yemek ev sahibi kuruluş tarafından verilir.
Köy ve belde kamplarında okullarda, uyku tulumları ile; ilçe ve il merkezi kamplarında yatılı okul ve yurt yatakhaneleri ya da konukevlerinde kalınır.

GİDERLER

Yol giderleri, kamptaki kişisel harcamalar ve boş günlerin kamp dışında geçirilmesi durumunda tüm giderler gönüllülere aittir.

KAMP SEÇİMİ

Kayıt hakkı kazanan gönüllü adaylarımız kamp tercihlerini gönüllülük eğitimlerinin ve hafta sonu hazırlık kamplarının sona ermesini takiben Haziran ayı içerisinde gerçekleştireceklerdir. Yerleşimler etkinliklere katılım durumu, kamplardaki kız erkek dengesi ve İngilizce düzeyine göre yapılır.

ULAŞIM

Kamp yerine ulaşım kamp lideri eşliğinde ve diğer Türk ve yabancı kampçılarla birlikte ya da herkesin bireysel bir şekilde gitmesi şeklinde gerçekleşir.

BAŞVURU VE KAYIT

Ayrıntılar için Kayıt Koşulları sayfasına bakınız.