Yurtiçi Çalışma Kampları Nedir?

KAMPLARIN NİTELİĞİ?

Yurt İçi Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları, din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeden bir araya gelen gönüllülerin toplum yararına işlerde gönüllü çalışması ilkesinden yola çıkılarak düzenlenir.

NERELERDE?

Kamp yerleri, yerel yönetimlerin ya da sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile ve yerel gereksinimlere göre belirlendiğinden her yıl değişmektedir. Gönüllü Hizmetler Derneği batıdan doğuya, kuzeyden güneye Türkiye’nin her yöresinde gönüllü çalışma kampları düzenlemektedir. Kamp yerleri genellikle köyler, beldeler ya da ilçelerdir. Ender olarak il merkezlerinde de kamp yapılmaktadır.
Yıllık kamp programımız her yılın Mart ayı başında kesinleşir ve WEB sitemizde yayımlanır.  Bu yılın kamp listesi için Kamp Seçimi bölümüne bakınız.

NE ZAMAN

Yurt içi kamplarımız ağırlıklı olarak bahar, yaz ve sonbahar, ender olarak da kış aylarında olmak üzere yıl boyu düzenlenir.

SÜRE

Kamplarımız 2 haftalıktır.

KATILIMCI SAYISI

Çalışılan işin türüne göre gönüllü sayısı 5-20 arasındadır. Ortalama 15 kişilik her uluslararası grupta 2 – 3 Türk, 12 yabancı gönüllü bulunur.

KAMP DİLLERİ

Tüm uluslararası kamplarda ortak dil İngilizce’dir. Ender olarak düzenlenen tek ülkeli grup kamplarında ve 2 ülkeli kamplarda ortak dil değişebilir.
Yurt içi kamplarına katılacak Türk gönüllülerin uluslararası bir grupta iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

ÇALIŞMA

Gönüllüler, günlük izlencede belirtilen iş türüne göre bedensel, kültürel ya da sosyal amaçlı işlerde günde 5 – 6 saat, haftada 6 gün olmak üzere gönüllü çalışır.
Çalışma karşılığı ücret ödenmez. Ancak yemek ve konaklama ücretsizdir.

  • Bedensel Çalışmalar : Okul boya ve badanası, çevre temizliği, ağaç dikimi, orman içi çalışmalar, ağaç bakımı, park ve bahçe yapımı, sahil temizliği, okula ek derslik, öğretmen evi, sağlık ocağı, köy konağı, çamaşırhane, tuvalet, çeşme, su deposu, okul çevre duvarı yapımı, su kanalı kazımı, okul bahçesi düzenlemesi, spor alanı düzenlemesi, yollara parke taşı döşenmesi, piknik alanları çevre düzenlemesi, vb.
  • Kültürel Çalışmalar : Fotoğraf, tiyatro, müzik kampları, İngilizce konuşma kampları, festival hazırlıkları.
  • Sosyal Amaçlı Çalışmalar : Çocuklarla yaz okulu etkinlikleri ve İngilizce, bilgisayar, spor, müzik, el sanatları, vb. öğretimi; yaşlılara ve özürlülere yardım.

KONAKLAMA VE YEMEK

Gönüllülere, kamp süresince yaptıkları gönüllü çalışma karşılığında ücretsiz konaklama ve 3 öğün yemek ev sahibi kuruluş tarafından verilir.
Köy ve belde kamplarında okullarda, uyku tulumları ile; ilçe ve il merkezi kamplarında yatılı okul ve yurt yatakhaneleri ya da konukevlerinde kalınır.

GİDERLER

Yol giderleri, kamptaki kişisel harcamalar ve boş günlerin kamp dışında geçirilmesi durumunda tüm giderler gönüllülere aittir.

HAZIRLIK KAMPI

Gönüllü adayları, mayıs ayında bir hafta sonu 2 gece konaklamalı olarak düzenlenen eğitim kampına katılmak zorundadır. Katıl(a)mayanlar ya da katıldığı halde kamp ve grup yaşantısına uyum sağlayamayanlar kesinlikle kampa alınmazlar. Ayrıntılar için Hazırlık Kampı sayfasına bakınız.

KAMP SEÇİMİ

Gönüllü kampçı adayları, yıllık kamp listesinden seçecekleri ve Hazırlık Kampı sırasında verecekleri sıralamada yer alan kamplardan birine yerleştirilirler. Yerleşimler başvuru tarihi, kamplardaki kız erkek dengesi ve İngilizce düzeyine göre yapılır.

ULAŞIM

Kamp yerine ulaşım kamp lideri eşliğinde ve diğer Türk ve yabancı kampçılarla birliktedir. Her kampın buluşma ve çıkış noktası İstanbul’dur. Ulaşım giderleri gönüllüler tarafından gidiş günü peşin olarak ödenir.

KAYIT

Kayıt öncesinde gönüllü kampçı  adayları ile yüz yüze ve İngilizce bir ön görüşme yapılır. İstanbul dışından başvuranlar ile internetten görüntülü görüşme yapılmaktadır. Ayrıntılar için Kayıt Koşulları sayfasına bakınız.