90 Soruda ESC

Tanımlar

01. European Solidarity Corps (ESC) Nedir?

2014-2020 uygulama döneminde Erasmus+ adını alan Avrupa Birliği Gençlik Programı’nın bölümlerinden biri olan European Solidarity Corps (ESC), Avrupa Birliği ülkelerinden birindeki bir sivil toplum kuruluşunda, toplum yararına ve sosyal içerikli projelerde gönüllü çalışma programıdır.
Gönüllü olarak çalışırken yaptığınız iş için maaş benzeri bir ücret almazsınız ama yiyecek, barınma, dil eğitimi, ulaşım, sigorta masraflarınız proje kapsamında karşılanır. Ayrıca ülkesine göre değişen bir cep harçlığı alırsınız.<br<>
Bir ESC projesi,
a) 14-60 gün (2 haftadan 2 aya kadar) gibi kısa süreli
b) 61-365 gün (en az 2, en çok 12 ay=1 sene) süreyle bir AB ülkesinde gönüllü olmanıza olanak tanır.

</br<>

02. ESC-European Solidarity Corps Nedir?

ESC-European Solidarity Corps, Avrupa Gönüllü Hizmeti – AGH‘nin yeni İngilizce adıdır.. Yani AGH ve ESC aynı şeylerdir. Programın yeni adı olarak Avrupa Gönüllü Hizmeti yerine “European Solidarity Corps” ya da “Avrupa Dayanışma Programı” gibi isimler kullanılmaktadır.

03. ESC kapsamında kullanılan terimler nelerdir?

Gönüllü: Sizsiniz
Gönderen Kuruluş: Sizi ESC konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve sizin adınıza ESC sürecindeki resmi işlemleri yapmak üzere Ulusal Ajans tarafından akredite edilmiş bir sivil toplum kuruluşudur (dernek, vakıf, vb.).
Ev Sahibi Kuruluş: ESC yapacağınız AB ülkelerinden birinde bulunan ve projesinde gönüllü olarak çalışacağınız bir sivil toplum kuruluşudur.
Ulusal Ajans: Tüm program ülkelerinde bulunan ve o ülkedeki Erasmus+ projelerini koordine eden, verilen proje hibe başvurularını değerlendirip onaylayan ya da reddeden, onayladığı projelere hibe veren kurumdur.
Hibe: Bir projenin hayata geçirilmesi için gerekli giderlerin karşılanması amacıyla verilen paradır.
Program Ülkesi: AB üyesi olmamasına karşın Erasmus+ programına katılması onaylanmış ülkelerdir. (Türkiye, İsviçre, Norveç, İzlanda, Bosna Hersek, Sırbistan vb.)
CV: Bugüne dek aldığınız örgün ve yaygın eğitimleri, yeteneklerinizi ve kişisel verilerinizi yazdığınız, sizi tanıtan belgedir.
Motivasyon Mektubu: Neden ESC’ye katılmak istediğinizi ayrıntılı olarak açıklayan kendinizi tanıtım yazınızdır.
ESC Portalı/ PASS Portalı/ European Youth Portal: Projeleri aramak ve başvuru yapmak için kullanacağınız portalın adıdır. ESC programına katılmak isteyen her gönüllü adayı portala kayıt olmak zorundadır. Bir projeye seçildikten sonra, projeye resmi kabulünüz de bu site üzerinden onaylanır.
ESC Participant Number/ PASS Number: Her gönüllünün ESC portalına kayıt olduktan sonra kendisine verilen, kişiye özgü gönüllü kayıt numarasıdır.

04. ESC Bana Neler Kazandıracak?

Öncelikle farklı bir kültürü tanıma ve bir yabancı dili öğrenme fırsatınız olacak. Yabancı bir ortamda ailenizden, arkadaşlarınızdan ve konfor alanınızdan uzakta, uzunca bir süre (2-12 ay) bulunmak sizin için ciddi bir deneyim olacaktır. Farklı bir kültürü tanırken aynı zamanda kendi kültürümüzü tanıtma şansınız da olacak. Ayrıca gönüllü hizmet sonrasında yaygın eğitim sürecinizi belgeleyen Youthpass sertifikası alacaksınız. Bu belgeyi iş ve eğitim başvurularınızda referans olarak kullanabilirsiniz.

Başvuru Öncesi

05. Kimler ESC’ye başvurabilir?

18-30 yaş arasındaki bütün gençler başvuruda bulunabilir. Bunun dışında yabancı dil bilgisi, üniversite eğitimi, vb. hiç bir koşul aranmamaktadır.

06. Ortaokul mezunuyum. ESC’ye gidebilir miyim?

Evet. European Solidarity Corps için tek koşul 18-30 yaş arasında olmaktır. Eğitim ya da ekonomik durumunuz ESC’ye katılmanıza bir engel oluşturmaz.

07. Engelli bir gencim. ESC yapabilir miyim?

Engellilerin ESC programına katılmasında bir engel yoktur. Hatta engelli gençlerin katılımı ESC’nin öncelikleri arasındadır. Engelli genç yalnız başına gidebilecek durumda değilse refakatçisinin masrafları da tümüyle karşılanır. Uzun bir süre yurt dışında kalamayacağınızı düşünüyorsanız, ESC’yi deneme amaçlı, kısa süreli ESC yapabilirsiniz. 14-60 günlük kısa süreli ESC projeleri özellikle engelli ve sosyo-ekonomik koşulları uygun olmayan, “acaba yapabilir miyim?” diye katılmaktan çekinen gençleri cesaretlendirmek, yapabilecekleri yaşayarak görmelerini sağlamak amacıyla programa konmuştur. Kısa süreli ESC yaptıktan sonra, bir kez de 2-12 ay arasındaki herhangi bir sürede yeni bir uzun süreli ESC projesine daha katılabilirsiniz.

08. Askerliğimi yapmadım. ESC’ye katılmakta bir sorun yaşar mıyım?

Askerlik yapmamış olmanız ESC’ye katılmanıza engel değildir. Tecil hakkınız olduğu sürece ESC’ye katılabilirsiniz.

09. Üniversiteyi bitirdim fakat henüz askerliğimi yapmadım. ESC’ye gideceğimi belirterek askerliğimi tecil ettirebilir miyim?

ESC projelerine kabul edilen gönüllü adaylarına, istemeleri durumunda Türkiye Ulusal Ajansı resmi bir yazı vermektedir fakat bunun bir yaptırım gücü yoktur. Yalnızca sizin bir Avrupa Birliği projesine kabul edildiğinizi ve gereken yardımın gösterilmesini rica eden bir yazıdır. Tecil onayını verecek makam askerlik şubenizdir.

10. İşsizler de ESC yapabilir mi?

Evet. European Solidarity Corps için tek koşul 18-30 yaş arasında olmaktır. Çalışmıyor olmanız ya da ekonomik durumunuz European Solidarity Corps programına katılmanıza bir engel oluşturmaz.

11. İki arkadaş ESC kapsamında aynı projeye gidebilir miyiz?

Teknik olarak olanaklı olmasına karşın ev sahibi kuruluşlar genellikle aynı ülkeden 2 genci projelerine kabul etmek yerine farklı ülkelerden gönüllüleri almayı tercih etmektedirler.

12. Evliyim, ESC yapabilir miyim? Eşimle birlikte gidebilir miyiz? Çocuğumu yanımda götürebilir miyim?

Evli olmanız ESC’ye katılmanıza bir engel değildir. Ancak eşinizle aynı projede yer alma şansınız düşüktür. Birden fazla gönüllü alan kuruluşlar her birinin farklı ülkelerden / kültürlerden olmasını tercih etmektedirler. Ama her ikiniz de herhangi bir projede aranan tüm nitelikleri taşıyorsanız, örneğin gençlerle müzik çalışmalarının yapılacağı bir proje varsa ve her ikiniz de konservatuar mezunu iseniz ve farklı çalgılar çalıyorsanız böyle bir projede birlikte seçilme şansınız olabilir. Bakıma ve ilginize muhtaç çocuğunuz, projeye etkin katılımınızı engelleyeceği için, bu koşulu ileri sürmeniz seçilme şansınızı sıfırlayabilir. Ayrıca çocuğunuz için ayrıca bir ödeme alamazsınız.

13. Türk vatandaşı değilim. ESC yapabilir miyim?

Evet,yapabilirsiniz. Eğer varsa kendi ülkenizden bir gönderen kuruluşla gitmeniz daha sağlıklı olur. Yoksa gönderen kuruluş olarak Gönüllü Hizmetler Derneği aracılığı ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Ama vize işlemlerini kendi ülkenizde yürütmeniz gerekecektir. Türkiye’deki AB elçilikleri / konsoloslukları Türkiye’de yaşayan / okuyan yabancı uyruklulara vize vermek için, Türkiye’deki oturma izninin, ESC’den dönüş tarihinden sonra en az 1 yıl daha geçerli olması koşulunu koyduklarından Türkiye’den vize başvurusu yapamazsınız. Çünkü oturma izinleri 1 yıl süreyle verilmekte ve her yıl yenilenmektedir. Ancak kendi ülkenizdeki ESC’ye gideceğiniz ülkenin konsolosluğuna vize başvurusu yapıp, ESC’den sonra da kendi ülkenize döneceğinizi kanıtlamanız durumunda vize alma şansınız olabilir.

14. Çifte vatandaşım, bu ESC’ye katılmamda bir avantaj mıdır?

Evet, yasal olarak Türkiye’de yaşıyor olmanıza karşın Türkiye pasaportunun yanısıra eğer AB üyesi bir ülkenin pasaportuna da sahipseniz, vize alma sorunu yaşamadan ESC projelerine katılabilirsiniz. Projeniz gideceğiniz ülkenin Ulusal Ajansı tarafından onaylandıktan sonra, biletinizi alıp, başlangıç tarihinde projenize katılabilirsiniz. Eğer Türkiye pasaportunun yanısıra AB üyesi olmayan bir ülkenin de (ABD, Kanada, Azerbaycan, Suriye, vb.) pasaportuna sahipseniz ESC için Türkiye’den başvuru yapabilirsiniz. Ama gideceğiniz ülkenin sahip olduğunuz pasaporta uyguladığı vize kuralları geçerli olacaktır.

15. Hiçbir dil bilmeyenler de ESC yapabilir mi?

Evet, ESC’ye katılmak için İngilizce, gideceğiniz ülkenin dili ya da başka bir dili bilme koşulu yoktur. Ancak gittiğiniz ülkede iletişim sorunu yaşamamak için en azından derdinizi anlatacak kadar İngilizce bilmeniz sizin yararınıza olacaktır.

16. ESC projelerine bir örnek verir misiniz?

https://www.youtube.com/watch?v=4UyPtYO8BuQ&ab_channel=EuropeanCommission
Buradaki videoda, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de evsizlere ve sokakta yaşayanlara yiyecek dağıtan gönüllülerin yer aldığı bir projeyi görebilirsiniz. Ayrıca Gönüllü Hizmetler Derneği aracılığı ile giden gönüllülerimizin raporlarına https://gonulluhizmetlerdernegi.org/agh/gonullu-raporlari/ ‘ndan ulaşabilir, e-postalarına sorularınızı iletebilirsiniz.

17. 18 – 30 yaş sınırı neye göre belirlenir?

European Solidarity Corps programında bitirmiş olduğunuz yaş önemlidir. ESC yapacağınız tarihte 18 yaşını doldurup 19’dan gün almış ve 31 yaşından gün almamış iseniz ESC başvurusu yapabilirsiniz. Zamanında başvuru yaptıysanız, proje devam ederken 31 yaşına girmeniz sorun oluşturmaz. Örneğin 2021’in eylül ayında başlayacak bir gönüllünün en erken eylül 2002, en geç de eylül 1991 doğumlu olması gerekir.

18. 2-12 ay süre ile yurtdışında bulunmak benim için olanaksız. Daha kısa süreli bir ESC programı yok mu?

60 günü geçmemek koşulu ile kısa süreli ESC de yapabilirsiniz. Ancak kısa süreli projeler, olanakları kısıtlı (sosyo-ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha az olanaklara sahip kesimlerden gelen ya da engelli / özel gereksinimleri olan) gençlere öncelik vermektedir. Bundan amaç, bu gençleri uzun süreli ESC için özendirmek ve cesaretlendirmektir.

19. Kaç kez ESC yapabilirim?

Uzun süreli ESC yaşam boyu yalnızca 1 kez yapılabilir. Ancak, 60 günden az (ulaşım günleri dahil toplam 59 gün), kısa süreli bir ESC projesine katılmış olan bir genç, toplam süresi 14 ayı geçmemek koşulu ile bir kez daha uzun süreli ESC yapabilir. Örneğin 59 günlük bir ESC projesine katılmış bir genç, 12 aylık uzun dönem bir ESC projesine katılabilir.
59 günden fazla olan tüm ESC projeleri uzun dönem ESC kapsamına girer. Yani 60 gün (ulaşım günleri dahil) ve üzeri ESC yapan bir genç uzun dönem ESC yapmış sayılır ve ESC hakkının tümünü kullanmış olur, bir daha ESC yapamaz.

20. Uzun dönem ESC sonrasında kısa dönem ESC yapabilir miyim?

Bir kere uzun dönem ESC yapanlar (proje süresi 12 aydan kısa bile olsa hatta yalnızca 61 günlük bir proje bile olsa) bir daha kısa ya da uzun dönem ESC yapamazlar.

21. Yaz döneminde 2-3 aylık, kısa ESC yapabilir miyim?

Evet, yapabilirsiniz. Ancak ESC’de hem kısa süreli hem de yaza denk düşen bir proje bulma ve yerleşme şansınız oldukça düşüktür.  Çünkü;

a) Kısa dönem proje düzenleyen kuruluş sayısı çok azdır. Bazı kısa süreli projeler de yaz ayları dışında düzenlenmektedir.

b) Hiçbir kuruluş 1 yıllık bir projeye 2-3 ay için yapılan başvuruları dikkate almaz.

c) Çok sayıda genç, hem kısa süreli hem de yazın ESC yapmak istediklerinden zaten az sayıdaki projelere yüzlerce başvuru yapılmaktadır. Bu da 1 kişinin seçileceği bir projede, seçilme şansını çok düşürmektedir.

d) ESC’de kısa süre 60 günden (2 ay) az süren projelerdir. 61 günden sonrası uzun süreli proje sayılır. Yani 3 ay sizin için kısa sayılabilir ama ESC’nin kurallarına göre uzun süreli sayılır.

e) Kısa süreli projelerin asıl amacı, uzun süre gidebilmeyi göze alamayan, bu tür fırsatlara erişme olanakları kısıtlı olan, sağlık, vb. nedenlerle uzun süre ESC yapamayacağını düşünen engelli ve dezavantajlı gençleri uzun süreli ESC’ye özendirmektir. Bu nedenle var olan kısa süreli projelere gönüllü seçilirken engelli ve olanakları kısıtlı gençlere öncelik verilir.

Gönüllü Hizmetler Derneği’nin önerisi : ESC yapma hakkı, size yaşam boyunca yalnızca 1 kez verilmektedir. Yani engelli ve dezavantajlı grupta değilseniz, 61 günlük bir ESC projesine katılmış olsanız bile bunu ne uzatma ne de daha sonra yeniden gitme hakkınız vardır. 1 kez katıldığınızda 60 günden sonraki süresi ne olursa olsun, (ister 2,5 ay, ister 5 ay) BİR DAHA ESC YAPAMAZSINIZ.

Bu nedenle, Gönüllü Hizmetler Derneği olarak, ara sınıfların yaz tatillerinde 3 aylık bir ESC programına katılıp bir daha ESC yapma hakkını yitirmeniz yerine doğrudan uzun süreli projeler aramanızı öneriyoruz. Ara sınıfta eğitiminizi dondurup uzun süreli ESC yapmak gibi bir düşünceniz yoksa (ki bunu da önermiyoruz ama karar sizin) en uygun tarih mezun olacağınız öğrenim döneminin sonunda gidecek şekilde hazırlanmaktır. Yani 4. sınıfa başladığınız ekim ayında ESC portalına kayıt olursanız ev sahibi kuruluşların radarına girmek ve bir projeden kabul almak ya da kendi seçtiğiniz projelerin ev sahibi kurumlarıyla yazışmanız için mayıs ayına kadar en az 8 ay gibi uzun bir süreye sahip olursunuz.
Bir projeden kabul almanız durumunda pasaport, sigorta ve vize işlemleri ile gidiş öncesi eğitimin tamamlanması da ülkesine göre 1,5-2 ay sürer. Bu durumda haziran – temmuz aylarında, yani mezun olur olmaz ESC’ye gidebilirsiniz.

22. Yazın ESC yapamayacaksam, başka gönüllü çalışmalar yapabilir miyim?

Yaz aylarında ESC dışında gönüllü çalışmalara katılmak istiyorsanız Gönüllü Hizmetler Derneği’nin yurt dışı ya da yurt içi Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’na katılabilirsiniz. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi http://gonulluhizmetlerdernegi.org/kampcilik/ adresinde bulabilirsiniz.

23. ESC ile Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları arasındaki fark nedir?

Belli başlı farklar şunlardır:

a) ESC ücretsizdir. Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’na katılmak için bir kayıt ücreti ödenir.

b) ESC’nin süresi 2-12 aydır. Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları ise 2-3 hafta sürer.

c) ESC yapan bir gönüllünün vize, ulaşım, konaklama ve yemek masrafları proje tarafından karşılanır. Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’nda yol, pasaport ve vize giderlerini gönüllü kendisi karşılar. Kamp süresince günde 5-6 saatlik gönüllü çalışma karşılığında yemek ve konaklama ücretsizdir.

d) ESC, Erasmus+ programının kapsamındadır. Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’nın Erasmus+ ya da ulusal ajans ile bir ilgisi yoktur.

e) ESC’ye ulusal ajansın onay verdiği herhangi bir gönderen kuruluş aracılığı ile gidilebilir. Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’na ise Gönüllü Hizmetler Derneği aracılığı ile gidilir.

f) ESC’de yerleşim garantisi yoktur. Başvuru süreci uzun ve zahmetlidir. Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’na başvurduğunuzda mutlaka bir kampa gidersiniz.

g) Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’na katılımda bir kısıtlama yoktur. İsterseniz her yıl bir kampa, isterseniz aynı yılda birden fazla kampa katılabilirsiniz. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi http://gonulluhizmetlerdernegi.org/kampcilik/ adresinde bulabilirsiniz.

24. ESC kapsamında hangi ülkeye gitmemizi tavsiye edersiniz?

Erasmus+ programı kapsamındaki European Solidarity Corps Programı’nda, ülkeden daha çok projenin önemli olduğunu, çok istediğiniz ve sevdiğiniz bir ülkeye gittiğinizde yine de projenizden kaynaklanan sorunlar yaşayabileceğinizi aklınızdan çıkartmayın. Yani salt istediğiniz ülkeye gidebilmek için yapamayacağınız bir projeye gitmek sağlıklı olmayacaktır. Ülke seçmek yerine, 12 ay gibi uzun bir süre göz önüne alındığında hoşunuza gidecek ve ilgi alanınıza uygun bir projeyi tercih etmenizi öneriyoruz.

Başvuru Süreci

25. Hangi tarihlerde başvuru yapabilirim?

ESC programına yılın her günü başvurabilirsiniz. Bir son tarih yoktur. Ancak ESC projesine gidişiniz başvuru yaptığınız tarihten ortalama 6 ay sonra olacaktır. Bu nedenle ilk başvuru tarihinizi kendiniz ayarlayabilirsiniz.

26. Başvuru için ne yapmalıyım?

Öncelikle European Youth Portal’a (Avrupa Gençlik Portalı) kayıt olmanız gerekir.
Nasıl kayıt olacağınızı adım adım öğrenmek için buraya tıklayın. (Buradan Meryem’in hazırlayacağı kayıt yöntemini anlatan PDF dosyasına bağlantı verilecek.)

Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan ve kişisel kayıt numaranızı ( PRN = Personal Registration Number ) aldıktan sonra gönderen kuruluşunuzu belirlemelisiniz. ESC sürecinizi aksaksız yürütebilmeniz için her an danışabileceğiniz bir gönderen kuruluşa gereksinmeniz olacaktır. Bu kuruluşun adını daha sonra portala eklemeniz istenecektir. Gönüllü Hizmetler Derneği’nden Gönderen Kuruluş desteğini ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Gönüllü Hizmetler Derneği, Türkiye’nin program ülkesi olarak kabul edildiği 2007’de Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilk akredite edilen kuruluşlardan biri olup 2020 sonuna kadar 471 Türk gencini ESC projelerine yollamıştır ve halen de yollamayı sürdürmektedir. Ayrıca Türkiye’nin henüz program üyesi olmadığı 2002’de 1, 2005’te 2, 2007’de 1 kişi olmak üzere ESC’ye ilk Türk gönüllülerini gönderen kuruluştur.

Gönüllü Hizmetler Derneği’ni 6. sayfada görebilirsiniz. GHD’nin gönderen kuruluşunuz olmasını istiyorsanız http://gonulluhizmetlerdernegi.org/ESC/doldurulacak-belgeler/’deki 3 belgeyi doldurup esc@gonulluhizmetlerdernegi.org’a yollamalısınız.

27. Bir gönderen kuruluşu nasıl bulabilirim?

Türkiye’deki Ulusal Ajans’ın onayladığı gönderen kuruluşları https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en adresinden bulabilirsiniz.

Bu adres bir arama motoru olup, girdiğinizde karşınıza çıkan “Organisation Country” kutusunda “Turkey” seçeneğini seçin. Ülkemizdeki tüm onaylanmış gönderen kuruluşlar harf sırasına göre karşınıza gelecektir.

28. Hangi ülkelere gidebilirim?

Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülkeden herhangi bir tanesine, AB Gençlik Programı kapsamındaki diğer Avrupa ülkelerine (program ülkeleri) ya da Avrupa dışındaki, bir başka ülkeye gidebilirsiniz. Ancak bu bir AB programı olduğundan öncelik AB ülkelerindedir.

29. Avrupa Birliği ülkeleri dışında, örneğin Amerika’da ESC yapabilir miyim?

AB ülkelerinden birinde yaşıyor ve o ülkenin pasaportunu taşıyorsanız, vatandaşı olduğunuz ülkeden bir gönderen kuruluş aracılığı ile başvuru yaparak dünyanın her yerinde ESC yapabilirsiniz. Gönüllü Hizmetler Derneği yalnızca AB ve program ülkelerine gönüllü göndermektedir.
30. ESC kapsamında İngiltere’ye gitmek istiyorum. Acaba BREXIT süreci sorun yaratır mı?

İngiltere resmi olarak AB’den çıktığı için Erasmus+ Gençlik Programı’ndan da çıkmış durumdadır. Yani şu aşamada İngiltere’ye ESC ile gitmeniz artık olanaksızdır. Ancak İngiltere’nin tıpkı İsviçre’de olduğu gibi yine gönüllü gönderip almak için ayrıca bir program oluşturması beklenmektedir. Şu aşamada bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yoktur. O nedenle İngiltere’de bir projeye başvurduğunuzda bunun ESC olmadığını ve koşullarının farklı olabileceğini unutmayın. (Bu durum Kuzey İrlanda ve İskoçya için de geçerlidir. Ancak İrlanda Cumhuriyeti (Serbest İrlanda) İngiltere’den bağımsız ayrıca bir ülke olduğu için BREXIT ile bir ilgisi yoktur ve ESC programının hala bir parçasıdır)

31. Türkiye’de ESC yapabilir miyim?

T.C. vatandaşı olarak kendi ülkenizde ESC yapamazsınız. Programın amacı gençlerin bir başka ülkeye gitmesi, orada yaşaması ve yeni bir kültürle tanışmasıdır. Ancak AB ülkelerinden birinde yaşayan, yasal oturma izni olan ve o ülkenin pasaportunu taşıyan Türk kökenli gençler yaşadıkları ülkedeki bir gönderen kuruluşa başvurarak Türkiye’de ESC yapabilirler.

32. Türkiye’de European Solidarity Corps için gelen Avrupalı gençler var mı?

Evet, European Solidarity Corps kapsamında Avrupa’ya giden gençlerimiz olduğu gibi Avrupa’dan Türkiye’ye gelen ve gelmek isteyen de pek çok genç vardır. Örneğin Gönüllü Hizmetler Derneği 2012’den bu yana 11 yabancı gönüllüyü konuk etmiştir ve önümüzdeki yıllarda da konuk etmeyi sürdürecektir.

33. European Solidarity Corps’ne gidebilmek için bir proje mi yazmalıyım?

Hayır. Projeleri ya sizi gönderen ya da kabul eden kuruluşlardan biri yazar. European Solidarity Corps’ne gitmek isteyen gençler http://europa.eu/youth/volunteering/project_en adresinde yayımlanmış ve yürürlükte olan projeler arasından seçtikleri herhangi birine başvurabilirler.
34. Bir ev sahibi kuruluşu nasıl bulabilirim?

Ev sahibi kuruluşları https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en adresinden bulabilirsiniz. Bu adres bir arama motoru olup, girdiğinizde karşınıza çıkan “Organisation Country” kutusundan gitmek istediğiniz AB ülkesinin adını seçtiğinizde o ülkedeki tüm onaylı kuruluşlar karşınıza gelecektir.

DİKKAT: Bu liste yalnızca ülkesinin ulusal ajansı tarafından onaylanan ev sahibi kuruluşları göstermektedir. Buradan kuruluşlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Ancak listedeki bazı kuruluşlar sizin gitmek istediğiniz dönemde gönüllü almıyor olabilir. Yani “listede olan her kuruluş, her yıl mutlaka gönüllü alır” gibi bir şey söz konusu değildir. Gönüllü arayan projeler için farklı bir WEB adresi vardır.

35. Gönüllü arayan bir projeyi nereden ve nasıl bulabilirim?

http://europa.eu/youth/volunteering/project_en adresindeki arama motorundan tüm ülkelerdeki projelere ulaşabilirsiniz. Bu arama motorunda ülkeye, süreye, çalışma türüne ve başlangıç tarihine göre proje arayabilirsiniz.
36. Projeler Veri Tabanı güncel mi? Başka kaynaklar var mı?

Projeler veri tabanı günceldir. Ancak gönüllüsünü seçtiği halde proje çağrısını kapatmayan kuruluşlar olabilir. Siz de böyle bir kuruluşa başvurmuşsanız olumsuz yanıt alırsınız. Bunun dışında, özellikle de acil gönüllü arayan kuruluşlar Facebook’ta duyuru yapmayı yeğlemektedirler. Facebook’ta ESC, European Solidarity Corps, EVS, European Projects, EVS …………… (ülke adı) yazarak araştırma yapabilirsiniz.

38. Motivasyon mektubumda neleri yazmalıyım?

WEB sitemizdeki örneğe bakarak ve oradaki önerileri yerine getirerek genel bir motivasyon mektubu hazırlayabilirsiniz. http://gonulluhizmetlerdernegi.org/evs-ahg/doldurulacak-belgeler/

39. Hiç İngilizce bilmiyorum. Motivasyon mektubumu nasıl yazacağım?

Motivasyon mektubunuzu yazmak için dil bilen bir arkadaşınızdan ya da ücreti karşılığında bir profesyonel çevirmenden yardım alabilirsiniz. Mektubu sizin yazmanız değil, içeriğinde sizinle ilgili ne yazdığı önemlidir.

40. European Solidarity Corps kapsamında gitmek istediğim ülkenin dilini bilmiyorum. Bu sorun olur mu?

European Solidarity Corps Programı’nda dil bilme zorunluluğu yoktur. Yalnızca bazı projelerin (örneğin çocuklarla, yaşlılarla, engellilerle çalışılan projelerin) daha kolay yürüyebilmesi için ev sahibi kuruluşlar gönüllülerden temel düzeyde o ülkenin dilini bilmesini isteyebilir.

Öye yandan ilk 3 ay yerel dil desteği alır ve temel düzeyde o dili konuşmaya başlarsınız. Bir sene boyunca o ülkede kalacağınızı düşünürseniz, kendinizin de çaba harcaması koşulu ile yerel dili rahatlıkla konuşur düzeye gelebilirsiniz. Pek çok gönüllümüz görece zor olan ve çok kullanılmayan Lehçe, Litvanyaca, Estonyaca gibi dilleri konuşuyor olarak geri dönmüşlerdir.

41. İngilizce öğrenmek için İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti’ndeki projelere gitmek istiyorum. Fakat buradaki ev sahibi kuruluşlardan hiç geri dönüş alamadım?

ESC İngilizcenizi ilerletmenize yarayacak bir program değildir. ESC’deki dil eğitimi İngilizce eğitimi değil gidilen ülkenin dilini öğretmeyi amaçlayan bir programdır. Ancak gidilen ülkede dil eğitimi bütün gönüllülerin hakkı olmasına karşın İrlanda Ulusal Ajansı, İrlanda’daki ev sahibi projelerde dil eğitimi verme zorunluluğunu kaldırmıştır. İngilizce öğrenmek için İngiltere’ye veya İrlanda’ya gitmek isteyenlerin ESC ile değil ücretli dil kursları aracılığı ile gelmesi beklenmektedir.(Üst sorularda görebileceğiniz gibi İngiltere artık ESC’ye gidebileceğiniz ülkelerden bir tanesi değildir)

42. Hiç dil bilmeden, gittiğim ülkede nasıl iletişim kuracağım?

ESC’nin amaçlarından biri de size İngilizce’nin dışında bir Avrupa dilini öğretmektir. Gittiğiniz ülkede ilk 3 ay o ülkenin dilini öğreneceğiniz bir dil eğitimi alacaksınız. Ancak bu 3 ay boyunca tam donanımlı özel bir dil okuluna gideceğiniz anlamına gelmez. Size günlük konuşmaları ve basit dilbilgisi kurallarını kuruluşun bir gönüllüsü de öğretebilir. Bu sürecin sonunda kendi çabalarınızla ve kulak dolgunluğu ile konuşmaya başladığınızı fark edeceksiniz.

43. European Solidarity Corps’a kabul edilirsem Ulusal Ajans bana bir eğitim verecek mi?

Projeniz kabul edildikten ve siz ülkeden ayrılmadan önce, eğer tarihleriniz denk düşerse Türkiye Ulusal Ajansı’nın size haklarınızı ve sorumluluklarınızı anlattığı bir “Ayrılış Öncesi Eğitimi”ne katılabilirsiniz.

Siz ESC’nin gerçekleştiği ülkeye gittiğinizde o ülkenin Ulusal Ajansı da “Varış Sonrası Eğitimi” ve projenizin ortasında “Ara Dönem Değerlendirmesi” yapar. Ülkenize döndükten sonra da yine Türk Ulusal Ajansı tarafından “Nihai Değerlendirme”ye davet edilirsiniz. Bütün eğitimlere katılmak zorunludur.

44. Ev sahibi kuruluşların kabul ölçütleri nelerdir?

Ev sahibi kuruluşların gönüllüden bekledikleri, genellikle projenin içeriğine yönelik motivasyonlarını görmektir. Bu anlamda yazacağınız motivasyon mektupları önemlidir. Bunun dışında belli özelliklere sahip gönüllü arayan ev sahibi kuruluşlar ise gönüllüde aradıkları niteliklerin en fazlasına sahip olan bir gönüllü adayını seçmek isterler. Örneğin gençlere spor eğitimi vermek için gönüllü arayan bir gençlik merkezi, lisanslı bir sporcuyu tercih eder. Sizin spor alanında bir yeteneğiniz, başarınız, lisansınız yoksa bu projeye başvurmanız anlamsızdır.

45. Başvuru yaparken nelere dikkat etmek gerekli?

Ev sahibi kuruluşların gönüllü seçiminde rol oynayan en önemli belgeler göndereceğiniz öz geçmişiniz ve motivasyon mektubunuzdur. Özellikle motivasyon mektubunuzda kişisel özelliklerinizden söz etmeli, gönüllülük kavramından ne anladığınızı, neden o projeye gitmek istediğinizi, projeye ne gibi katkılarda bulunabileceğinizi ve European Solidarity Corps’nin size ne kazandıracağını düşündüğünüzü açıkça belirtmeniz gerekli. Motivasyon mektubunuzu yazarken gönderen kuruluşunuzun tavsiye ve yönlendirmelerini dikkate almalısınız.
WEB sitemizdeki örneğe bakarak ve oradaki önerileri yerine getirerek genel bir motivasyon mektubu hazırlayabilirsiniz. http://gonulluhizmetlerdernegi.org/evs-ahg/doldurulacak-belgeler/

46. Son başvuru tarihi “Application Deadline” ne demektir?

Ev sahibi kurumların gönüllüsünü seçmeden önce başvuruları kabul ettiği son tarihe Application Deadline denir. Bir projeye başvurmak isteyen gönüllü bu son tarihten önce başvurusunu yapmış olmalıdır.

47. Arkadaşımla mart ayında farklı projelere başvurduk. İkimiz de aynı anda kabul aldık. Ancak arkadaşımın projesi mayıs ayında başlarken, benim projemin eylül ayında başlanacağı ve Ulusal Ajans’a başvuru yapılacağı söylendi. Projelerdeki bu fark neden?

Ev sahibi kurumların bir gönüllünün tüm masraflarını yani gönüllünün ulaşım, konaklama, yemek, eğitim, sigorta giderlerini içeren bir bütçe oluşturup, bu masrafları karşılayacak hibeyi onaylatmak için ülkesinin ulusal ajansına başvurması gerekmektedir. Bu anlamda bazı ev sahibi kuruluşlar önce projeyi yazıp onayı aldıktan sonra proje başvurusu yapmayı tercih ederken, bazı ev sahibi kuruluşlar ise gönüllüsünü seçtikten sonra proje başvurusu yapmayı tercih edebilir. Bu sebeple projesi önceden yazılmış gönüllünün aktivite tarihleri hemen başlarken, projesi seçildikten sonra yazılmış gönüllünün aktivite başlangıç tarihi 6 ayı bulabilir.

48. Ulusal Ajans’ın bir hibe başvurusunu onaylaması ne kadar zaman alır?

Ulusal ajansların son başvuru tarihlerinde aldıkları bir hibe isteme başvurusunu onaylaması en az 1,5 – 2 ay sürer. Örneğin Şubat’ta alınan hibe isteme başvurularının yanıtları Nisan ayında açıklanır. Tüm bunları göz önüne aldığınızda; Gönüllü Hizmetler Derneği’ne ilk başvurunuzu yaptıktan sonra ulusal ajans tarafından onaylanan bir projeye gitmeniz yaklaşık 6 ayı bulacaktır. Hibe dönemleri her yıl net tarihleri değişmek ile birlikte Şubat, Nisan ve Ekim dönemi olarak 3’e ayrılmaktadır.

49. Ulusal Ajans’ın bir hibe başvurusunu onaylama şansı % kaçtır?

Sonuç ya “Evet” ya da “hayır” olacaktır. Yani şans %50 dir.

50. Ulusal ajansın bir hibe başvurusunu değerlendirme ölçütleri nelerdir?

Değerlendirmeler belli bir puanlama sistemine göre yapılır. Yeterli puanı alan projelere hibe verilir. Öncelikle projenin içeriğinin anlaşılır olması, bütçesinin doğru yapılmış ve abartılmamış olması, gerçek rakamlardan oluşması, başvuran kurumun deneyimi, daha önce hibe alıp almadığı, aldıysa hibeleri doğru kullanıp kullanmadığı, gönüllünün niteliklerinin projenin aradığı koşullara uyup uymadığı gibi konular hibenin onaylanmasında rol oynayabilir. Ayrıca bazı ülke ulusal ajanslarının örneğin mültecilerle ilgilenen projelere öncelik sağlamak gibi ulusal ölçütleri de olabilir.

51. ESC’ye gitmek istiyorum fakat üniversite öğrencisiyim. Okulumu dondurmama yardımcı olur musunuz?

Ara sınıfta ESC programına katılmak ve okulu dondurarak ESC için yurt dışına gitme düşüncesi pek mantıklı değil. Çünkü ESC başvuru süreci uzun ve zahmetli bir süreç olduğu gibi, yerleşme garantisi de yoktur. Bir ev sahibi kuruluş sizi kabul etse bile ulusal ajans o projeyi onaylamadıkça siz bir projeye gidemezsiniz. O nedenle bir ev sahibi kurumun sizin adınıza yaptığı hibe başvurusunun ulusal ajans tarafından onaylanıp onaylanmayacağını bilmeden okulunuzu dondurmak, projenin ulusal ajans tarafından onaylanmaması durumunda boşuna dönem kaybına neden olacaktır. Bu nedenle Gönüllü Hizmetler Derneği olarak üniversitenin son sınıfına başladığınızda ESC için başvurmanızı öneriyoruz. Böylece ekim ayında başvurup, şubatta sonucunu öğrenip haziran ayında mezun olduktan sonra temmuzda ESC için projenize gidebilirsiniz.

52. Vize konusunda yardımcı oluyor musunuz?

European Solidarity Corps projesi kabul edilen gençler bireysel olarak vize başvurularını yapmaktadırlar. Ancak vize başvurusu için ev sahibi kuruluş bir davetiye ve konaklama, yemek içme, ulaşım ve cep harçlığı koşullarını açıkladığı bir belge gönderdiği gibi Gönüllü Hizmetler Derneği de vize almalarını kolaylaştıracak bir destek yazısı vermektedir. Ayrıca vize başvurusunu nereye ve nasıl yapmanız gerektiği konusunda gönüllülerimizi bilgilendirmekteyiz.

53. ESC’ye başvuru için ne kadar ücret ödemem gerekli?

European Solidarity Corps ücretsiz bir programdır. Başvuran gençlerden hiç bir ücret alınmaz. Gencin yol, konaklama, yemek, sigorta ve dil eğitimi masrafları ulusal ajanslar tarafından karşılandığı gibi kendisine belli bir miktar da cep harçlığı verilir.

54. Bazı kuruluşların European Solidarity Corps için başvuru ücreti aldığını duydum. Bu doğru mu?

European Solidarity Corps başvurularında hiç bir kuruluş gönüllülerden başvuru ücreti alamaz. Ücret isteyen bir kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı’na şikayet edebilirsiniz. Bu tür kuruluşların akreditasyonu iptal edilmektedir.

55. Yol ve vize masraflarımı ben mi ödeyeceğim?

Gönüllü bilet ve vize masraflarını önce kendisi karşılar, projeye gittiğinde faturalarını vererek bu masrafları ev sahibi kuruluştan geri alır

56. Bazı projelerde vize karşılanmıyor diye duydum, doğru mu?

Bunu bir örnekle açılayalım. Bir ev sahibi kuruluş gönüllülerini AB ülkelerinden almayı düşünerek bir proje yazar ve bu proje ulusal ajans tarafından onaylanınca gönüllü aramaya başlar. Ancak istediği niteliklere sahip bir gönüllü bulamaz ve AB dışından gönüllüler aramaya başlar. O sırada sizin başvurunuza denk gelir ve sizi seçer. Ancak
ulusal ajans tarafından onaylanan proje bütçesinde vize gideri olmadığından vize ücretini karşılayamaz. Bu durumda ille bu projeye gitmek istiyorsanız vize bedelini kendiniz karşılamayı göze almalısınız.
Öte yandan bu ev sahibi kurum sizden daha uygun bir gönüllü bulamayacaksa ve yeni birini aramak istemizyorsa, yani kurum “ille de sizin gelmenizi istiyorsa” bu sizin elinizi güçlendirir. Kurumla yazışıp “vize ücretimi de karşılarsanız gelirim” diyebilirsiniz.

57. Bütün yol masraflarım karşılanacak mı?

Erasmus+ programı kapsamında, ESC’ye katılanların ilk gidiş ve son dönüş yol giderleri ülkeler arasındaki uzaklığa göre saptanmış götürü tutarlara göre karşılanmaktadır. Örneğin Türkiye’den Bulgaristan, Yunanistan gibi yakın ülkelere gideceklerin yol giderleri hibesi 180 Euro’yu geçemez. Orta Avrupa ülkeleri için bu tutar 275 Euro, 3000 kilometreden uzak ülkeler için 360 Euro’dur. Yani bu tutarlardan fazlası ödenmez.

Yol gideriniz hibe tutarından fazla ise bunu siz üstlenmek durumundasınız. Yani “nasılsa yol giderlerini karşılıyorlar, o halde business classta uçayım” derseniz zarara uğrarsınız. Ayrıca yol giderinin yalnızca uçak bileti tutarıyla sınırlı olmadığını, havaalanından proje yerine kadar yapacağınız otobüs, tren, metro biletlerinin de aynı bütçeden karşılanacağını unutmayın.

Hepsinden önemlisi ise hibe tutarının gidiş ve dönüş masraflarınızın tümü için olduğudur. Yani 360 Euroluk bir hibenin ancak yarısını gidişte, kalan yarısını da dönüşte kullanacaksınız.

58. Kaç projeye başvurabilirim?

Bunda bir sınırlama yoktur. Sizi kabul edecek bir ev sahibi kuruluş bulana kadar istediğiniz sayıda başvuru yapabilirsiniz.

59. Niye bir proje aramak zorundayım? Hazırda proje yok mu?

Bir önceki hibe son başvuru tarihinde onaylanmış bir projeye seçilmiş olan bir gönüllü herhangi bir nedenle gidemeyeceğini bildirirse ev sahibi ve gönderen kuruluşlar onun yerine aynı ülkeden bir başka gönüllü arayışına girerler. Böyle bir çağrıya rastlarsanız ve aranan nitelikleri taşıyorsanız proje arama derdinden kurtulmuş olursunuz. Ama bu ender rastlanan bir durumdur.
60. Portala kayıt olduktan sonra hiç bir projeye başvurmasam yine de gidebilir miyim?

Portala kayıtlı iseniz ev sahibi kuruluşlar da CV’nizi ve motivasyon mektubunuzu inceleyip sizi seçmek isterlerse bir ön görüşme için sizinle iletişime geçebilirler.
61. Bir ev sahibi kurumdan onay alma, proje seçilme şansım % kaçtır?

Sizinle birlikte o projeye kaç kişinin başvurduğuna ve bunlardan kaçının (tabii sizin de ) aranan nitelikleri taşıdığına bağlıdır. Diyelim ki 1 gönüllünün seçileceği bir projede tüm adaylar aranan nitelikleri taşıyor ve projeye 100 kişi başvurmuş. Şansınız % 1’dir. Yalnızca 10 kişi başvurmuşsa şansınız % 10’a çıkar. 1 tek sen başvurmuşsan kesin seçilirsin. 🙂
62. Birden fazla ev sahibi kuruluştan kabul alırsam ne olur?

Bu durumda en çok hangi projeye gitmek istediğine karar verip bu kuruluşlardan birini seçmelisin.
63. Birden fazla proje için Skype görüşmesine çağrıldım. Eğer hepsine kabul edilirsem içinden en çok istediğimi seçmemde bir sakınca var mı?

Nasıl ki ev sahibi kuruluşların gönüllü seçme hakları varsa, gönüllüler de istediği projeyi seçme hakkına sahiptir. Birden fazla proje için görüşme çağrısı alıp da birden fazlasına kabul aldıysanız en kısa zamanda seçiminizi yapıp ev sahibi kuruluşlara olumlu veya olumsuz dönüşlerinizi yaparsanız herhangi bir sorun olmaz.
64. Gönderici kuruluş görüşmesi başvurusunu yaptıktan ne kadar süre sonra European Solidarity Corps’ne başlayabilirim?

GHD ile gönderici kuruluş görüşmesi yapar yapmaz projenizi aramaya başlayabilirsiniz. Projesini 1 ay içinde bulup vize işlemlerinden sonra 3 ay içerisinde ESC’ye başlayan gönüllümüz olmakla birlikte, projesini 1 yıl sonra bulup vize işlemleri ile birlikte 15 ayda giden gönüllümüz de bulunmaktadır. Ne kadar çok projeye başvurursanız o kadar çok erken seçilme şansınızı artırırsınız.

Projelere başvurunuzu yaparken, aktivite başlangıç tarihlerini de görürsünüz. Projeye gidişiniz vizeniz hazır dahi olsa bu tarihten önce olmayacaktır. Örneğin; siz Mart ayında bir projeye kabul alırsanız ve projenin başlangıç tarihi Eylül ayıysa bu tarihten önce proje başlamayacaktır.

65. Neden Türkiye’de başvuru süreci bu kadar uzun sürmekte?

Proje başlangıçları konusunda eşit bir durum söz konusudur. Başlangıç tarihleri kişiye göre değiştirilmez. Türkiye’den gidecek gönüllüler için sürenin 1-2 ay kadar daha uzamasının tek sebebi ise vize başvuru sürecidir.
66. Benim adıma hibeye başvurulacak bir projeye seçildiysem ve 3 ay bekledikten sonra proje onaylanmazsa ne olur?

Öncelikle o projeye gidemeyeceksiniz demektir. Bu durumda ev sahibi kuruluşunuz sizin adınıza bir sonraki hibe son başvuru tarihinde yeniden başvurabilir. Böylece siz de yeni bir ev sahibi kurum arama derdinden kurtulmuş olursunuz. Yalnızca bekleme süreniz uzamış olur. Ya da isterseniz yeni bir ev sahibi kurum arayışına girip tüm süreci yeni baştan yaşayabilirsiniz. Ana bu durumda yeni bir ev sahibi kurum bulamama riskiniz var olacaktır.

Proje Süreci

67. European Solidarity Corps sırasında nerede konaklayacağım?

ESC programı için standart bir konaklama şekli yoktur. Bir ailenin yanında kalabileceğiniz gibi, yurtta ya da o kuruluştaki diğer gönüllülerle birlikte bir evde de kalabilirsiniz. Konaklama şekli ev sahibi kuruluşlara ve projenin onaylanmış bütçesine göre değişmektedir.

68. Başka gönüllülerle bir evi hangi koşullarda paylaşacağım?

Genellikle her gönüllünün kendine ait bir odası olur. Çok ender olarak odanızı bir başkasıyla paylaşırsınız. Tuvalet, banyo, mutfak ve salon ise ortak kullanım alanlarıdır.

69. Yemek konusu nasıl çözümlenir?

Ev sahibi kurumunuz ya size tüm yemeklerinizi hazır olarak sunar ya da her ay belli bir tutar para vererek yemek masraflarınızı karşılar. Ancak bu 3 öğüm dışarıda yemek yeseniz de tüm masraflarınızın karşılanacağı anlamına gelmez. Onaylanmış bütçedeki yemek gideri tutarı örneğin 200 Euro ise size de ayda 200 Euro verilir. Gıda alışverişini kendiniz yaparak yemeklerinizi evinizde kendiniz pişirir / hazırlarsınız.

70. ESC sırasında ne kadar cep harçlığı alacağım?

Cep harçlığı ülkelerin ekonomik durumuna göre belirlenmektedir. Örneğin Romanya için 90€ cep harçlığı alırken, Danimarka için 180€ alırsınız. Cep harçlıklarında en düşük 90€, en yüksek 180€ alabilirsiniz. Bu miktarlar her ülke için sabittir. Ev sahibi kuruluşunuz size daha az ya da fazlasını veremez.
71. Alacağım cep harçlığı yeterli olur mu?

Bu tümüyle sizin harcama alışkanlıklarınıza ve kişisel giderlerinize bağlı. Örneğin sigara içiyorsanız bu ücret kesinlikle yetmez. Çünkü Avrupa’da en ucuz sigara paketi 6-7 Euro’dur. Ama sigara içmeyen biri cep harçlıklarını biriktirip hafta sonlarında komşu ülkeyi gezmeye bile gidebiliyor. Ayrıca yemek bütçesi için size verilen paranın da tümünü harcamayıp tasarruf yapabilirsiniz.
72. European Solidarity Corps sırasında haftada kaç saat çalışmam gerekli?

ESC sırasında haftada 5 gün ve en fazla 40 saat çalışılır. Bu günde 8 saate denk gelir. Ancak bazı günler proje gereği bu süreden uzun çalışmak durumunda kalabilirsiniz. Bu durumda fazla çalıştığınız saatler daha sonraki iş saatlerinden düşülür. Bazı kuruluşlar da 6 gün X günde 6,5 saat düzeninde çalışırlar. Haftada 4-5 saatlik dil eğitimi de bu sürelerin içerisindedir. Bunun dışında kalan zamanlarınız size aittir.

73. ESC kapsamında boş günüm olacak mı?

ESC esnasında haftada 2 gün boş gününüz olacak. Bu haftasonu olabileceği gibi haftanın herhangi iki günü (örneğin Pazartesi ve Perşembe) de olabilir.
Ayrıca her ay için artı 2 gün daha tatil hakkınız olacak. Örneğin 9 aylık bir projeye gitmişseniz haftada 2 günlük izinleriniz dışında toplam 18 gün tatiliniz olacak. Bu tatilinizi hangi tarihlerde kullanacağınızı ev sahibi kuruluşunuz ile karşılıklı konuşarak belirleyebileceksiniz.
74. ESC esnasında tatil için Türkiye’ye gelebilir miyim?

ESC kapsamında yalnızca ilk gidiş ve son dönüş biletiniz karşılanmaktadır. Eğer siz tatilinizi Türkiye’de geçirmek isterseniz, zamanı ve süresi için ev sahibi kuruluşunuzla anlaşmanız ve yol paranızı kendiniz karşılamanız koşuluyla Türkiye’ye gelebilirsiniz.
75. Gittiğim ülkenin resmi tatil günlerinde de çalışacak mıyım?

Hayır. Resmi tatillerde çalıştığınız ev sahibi kurum da kapalı olacağından bu günlerde çalışmanız gerekmeyecektir. Eğer yeterince uzun bir tatil varsa (Paskalya, Noel, vb.) siz de istediğinizi yapabilir, masraflarınızı kendiniz karşılamak koşuluyla ister Türkiye’ye isterseniz başka ülkelere seyahat edebilirsiniz.

76. ESC esnasında boş zamanlarımda ücretli olarak çalışabilir miyim?

European Solidarity Corps sırasında kesinlikle ücretli bir işte çalışılamaz. Bu yasa dışı olur.

77. Ev sahibi kuruluşta kiminle muhatap olacağım?

European Solidarity Corps’na başladığınızda ev sahibi kuruluşta özellikle muhatap olacağınız 3 kişi olacaktır: Yasal temsilci, genellikle kuruluşların başkanlarıdır. Proje sorumlusu, ESC süresince yapmanız gereken işler konusunda sizi yönlendirecek kişi. Rehber (Mentor), genellikle kuruluş dışından sizin kuruluşa ve o topluma uyum sağlamanızı kolaylaştıracak, sorunlarınızla ilgilenecek, sizinle ve ev sahibi kuruluşunuzla aranızda bir köprü oluşturacak olan kişidir.
78. ESC sırasında rahatsızlanırsam ne yapacağım?

European Solidarity Corps’a katılan bütün gönüllüler program kapsamında sigortalanır. Bu çok geniş kapsamlı bir sigortadır. Herhangi bir rahatsızlığınız olursa, anlaşmalı hastanelerde tedavi olabilirisiniz ve masraflarınız bu sigorta tarafından karşılanır.
79. Gönüllünün, gönderen ve ev sahibi kuruluşların birbirine karşı hak ve sorumlulukları nelerdir?

Gönüllü, gönderen ve ev sahibi kuruluşun, projenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve nihai amacına ulaşması için gereken belli hak ve sorumlulukları vardır. Bu hak ve sorumluluklar gönüllü proje için vizeye başvurmadan hemen önce Activity Agreement isimli anlaşmada yer alır ve taraflar bu anlaşmayı en başta imzalar.

80. Ev sahibi kuruluşla bir sorun yaşarsam ne yapacağım?

Sorununuzu önce mentorunuza aktarmalısınız. Onunla çözemezseniz kurumun proje sorumlusu ve yasal temsilcisi ile görüşmelisiniz. Hala çözülmemişse gönderen kuruluşunuzdan yardım isteyebilirsiniz.

81. ESC süresince gönderen kuruluşum Gönüllü Hizmetler Derneği’ne karşı özel bir sorumluluğum olacak mı?

Gönüllü Hizmetler Derneği olarak sizden istediğimiz ülkemizi iyi temsil etmeniz, ülkemiz hakkındaki ön yargıları değiştirmek ve projenizi başarıyla tamamlamak için gayret göstermeniz, kendinizi geliştirmiş olarak geri dönmenizdir. Proje süresince Gönüllü Hizmetler Derneği’ne her ay düzenli bir rapor göndermenizi istiyoruz. Örneklerini www.gonulluhizmetlerdernegi.org ‘taki gönüllü raporlarında göreceğiniz aylık raporlarınızı sizden sonra gidecek gönüllüleri aydınlatması amacıyla WEB sitemizde yayınlıyoruz.

82. Projeden döndükten sonra bir şey yapmam gerekiyor mu?

Projenizden döner dönmez ilk yapacağınız iş dönüş yolculuğunuzdaki uçak biletinizi, faturasını ve biniş kartını ev sahibi kuruluşunuza posta ile yollamanızdır. Sonrasında ev sahibi kuruluşunuzun size ileteceği bir bağlantıya tıklayarak internetten bir anketi yanıtlamanız istenecektir. Ayrıca Gönüllü Hizmetler Derneği’ne tüm ESC sürecinizi anlatan bir genel değerlendirme raporu iletmelisiniz. Türkiye Ulusal Ajansı belirli aralıklarla, dönen gönüllüler için bir “Nihai Değerlendirme Toplantısı” düzenlemektedir. Zamanınız uyarsa bu toplantıya katılmanız beklenecektir.

83. ESC sürecinde bir sorun yaşarsam ya da gittiğim projeyi beğenmezsem geri dönebilir miyim?

Bu pek tavsiye edilmese ve önce sorunları çözüm yollarını aramanız önerilse de projenizi yarım bırakabilirsiniz. Ancak çok geçerli bir nedeniniz yoksa ve keyfi olarak projeden vazgeçerseniz, ev sahibi kuruluş sizin için ödediği masrafları geri isteyebileceği gibi, size ödemesi gereken tutarları ödemeyi de reddedebilir. Örneğin dönüş yol paranızı kendiniz ödemek durumunda kalabilirsiniz. Ayrılış her iki tarafın karşılıklı anlayışı ile kararlaştırılmışsa sorun yaşamadan dönebilirsiniz. Ayrıca 59 günden daha uzun süre kaldıysanız, ESC hakkınız sona ermiş olur.

Diğer

84. ESC sürecinde yüksek lisans yapabilir miyim?

European Solidarity Corps sırasında kesinlikle örgün eğitime (üniversite, yüksek lisans, doktora vs.) devam edilemez.

85. ESC sürecinde başka bir işte ücretli çalışabilir miyim?

Çalışmazsınız. Size verilen vize çalışma vizesi değil geçici oturma iznidir. Kaçak olarak çalışır ve yakalanırsanız en kısa sürede sınır dışı edilir ve bir daha vize alamazsınız. Zaten günde 8 saat projede çalıştıktan sonra başka bir işte daha çalışmamayı tercih edersiniz.

86. ESC için gittiğim ülkede daha uzun kalabilir miyim?

Hayır, ESC için size verilen yasal vize ve oturma izninin süresi dolduğunda Türkiye’ye dönmek zorundasınız. Ancak ESC sürecinizde gerekli kayıt işlemlerini yerine getirerek bir okula kayıt olursanız ve okuldan alacağınız belgelerle Türkiye’de yeni bir vize başvurusu yapıp vize alırsanız öğrenim yaşamınızı yurt dışında sürdürebilirsiniz.

87. Yurtdışında bir yabancı ile evlenirsem orada kalabilir miyim?

Gerekli yasal başvuruları yapar ve izinleri alırsanız, olabilir.

88. ESC hakkında daha da ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabilirim?

https://www.ua.gov.tr/programlar/gruplar/gencler-genclik-calisanlari-icin/gonulluluk/ sitesinden, Erasmus+ ve European Solidarity Corps ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Ancak, hala sorularınıza yanıt bulamadığınızı düşünüyorsanız programın ayrıntıları, her türlü soru ve düşünceleriniz için esc@ua.gov.tr ya da bilgi@ua.gov.tr adresine mail atarak ilgili uzmanlara ulaşabilirsiniz.

89. Bütün bu sorular ve yanıtlar aklımı karıştırdı. Bunu daha basit bir dille anlatabilir misiniz?

ESC’de 3 taraf vardır. Gönüllü, Gönderen Kuruluş (GK) ve Ev Sahibi Kuruluş (ESK). Gönüllü ESC programına katılmak için GK’tan bilgi alır, GK gönüllüyü yönlendirir. Gönüllü CV, motivasyon mektubu ve GK’tan alacağı destek mektubunu bir arada European Youth Portal’dan ya da maille ESK’lara yollar ve bunlardan birinden kabul alır. Ama ESK’dan kabul almak gönüllünün projeye gideceği anlamına gelmez. ESK önceden belirlenen hibe son başvuru tarihlerinden en yakın olanında (Şubat, Nisan ya da Ekim) ülkesinin ulusal ajansına hibe başvurusunu yollar. Hibe başvurusunda projenin ayrıntıları ve bütçesi yer alır. Örneğin “Türkiye’den ………….. isimli gönüllüyü ……. – …… tarihleri arasındaki AGH projemize kabul ettik. Ulaşım, konaklama, yemek, dil kursu giderlerinin toplamı 17.500 Euro’dur” der. Ulusal Ajans bu projeyi ve bütçesini onaylarsa gönüllü ancak bu aşamadan sonra pasaport, sigorta, uçak bileti ve vize işlemlerini tamamlayıp projeye gidebilir. (Bazı durumlarda ise bir proje gönüllüsünü seçmeden önce yazılmış ve onay almış olabilir. Böyle bir durumda gönüllünün vize aldıktan sonra gitmesinde bir sakınca yoktur)

90. Daha somut bir örnek verebilir misiniz?

Ya da şöyle anlatalım: Diyelim ki evlenmeyi düşünüyorsunuz (yani siz gönüllü arayan bir ESK’sınız. ) ve kız/erkek arkadaşlarınız arasında bir sürü talibiniz var (bunlar da ESK’ya gelmek isteyen gönüllüler). Bunlardan birini seçiyorsunuz ama bir de anne ve babanızın (yani Ulusal Ajans’ın) onayına ihtiyacınız var çünkü düğün dernek için gerekli parayı (yani projenin giderlerini karşılayacak hibeyi) onlar karşılayacak. Yani bir eş adayı belirleyip onunla anlaşmak yeterli değil, anne babanın da onayı gerek. ? Anlatabildik mi?

O halde http://gonulluhizmetlerdernegi.org/ahg/doldurulacak-belgeler/ ‘deki belgeleri doldurup esc@gonulluhizmetlerdernegi.org ‘a yollamanı bekliyoruz.