Yerel Gençlik Dernekleri Ağı İnsan Hakları ve Hak Temelli Çalışma Eğitimi

Kurucu üyelerinden biri olduğumuz Yerel Gençlik Dernekleri Ağı(YGDA) bünyesinde düzenlenen “İnsan Hakları ve Hak Temelli Çalışma Eğitimi” için 29 Mart – 02 Nisan tarihleri arasında İzmir’deydik. Türkiye’nin dört bir yanından gençlik alanında çalışan 29 sivil toplum kuruluşunun temsilcileriyle gerçekleşen eğitime derneğimizi temsilen genel koordinatörümüz Barış Bilim katıldı.

Başta bu değerli eğitime ev sahipliği yapan Pi Gençlik Derneği olmak üzere değerli görüşleriyle katılan ve emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Gönüllü Hizmetler Derneği olarak ülkemizdeki gençlerin en temel hakları olan insan haklarına erişmeleri konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz!