Hakkımızda

Gönüllü Hizmetler Derneği, hedefi toplumu oluşturan tüm bireylerin katılımcı yurttaşlar olmasına olanaklar sağlamak amacıyla; bireylerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olacak her türlü etkinliğe en uygun koşullarda katılmalarını ve var olan olanaklara en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak olan bir sivil toplum kuruluşudur.

Gönüllü Hizmetler Derneği, 1959 yılında Türkiye Gönüllü Çalışma Kamplarını Teşvik Derneği adıyla kurulan ve 70’li yıllara gelindiğinde Gönüllü Hizmetler Derneği (GHD) olarak çalışmalarını sürdüren oluşumun devamıdır.

1.Dünya Savaşı’nın yıkmış olduğu Avrupa’da ortaya atılan ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünyada yaygınlaşan “Gönüllü Hizmet” ve “Gö­nüllü Çalışma Kampları” fikri, ülkemizde 25.12.1959 tarihinde kurulan Türkiye Gönüllü Çalışma Kamplarını Teşvik Derneği (TGÇKTD) ile uygulanma olanağı buldu.

Derneğin çalışmalarının Gönüllü Çalış­ma Kampları çerçevesini aşarak daha geniş bir alanı kapsaması sonucunda 1968 yılında yapılan 11. genel kurulda tüzük deği­şikliği ile adı “Türkiye Gönüllü Hizmetler Derneği” olarak değiştirildi. Ancak 1972 yılında çıkan yeni dernekler kanunu ile adı yeniden “Gönüllü Hizmetler Derneği “oldu.

Çalışan ve okuyan gençlerin “Gönüllü Hiz­met” yoluyla yurt kalkınmasında katılımcı bir rol oynamasını amaçlayan GHD, düzenlediği “Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları” ile hem bu amacına ulaşmaya çalışmakta, hem de uluslararası gençliğin küresel barış anlayışıyla yakınlaşması, birbirinin kültürünü ve yaşam tarzını tanıması, birbiri hakkındaki önyargılarını değiştirmesi için ortam hazırlamaktaydı.

O dönemdeki yasalar, dernek bünyesinde iktisadi işletme yapısı barındırmadığı için, GHD çalışmalarına maddi destek sağlamak ve turizm sektöründe yapılmaya başlanan ticari çalışmaları yasal bir çatı altında sürdürmek amacıyla GHD gönüllülerinden oluşan bir grubun girişimiyle 1979 yılında GENÇTUR Turizm ve Seyahat Acentası kuruldu ve üyelik için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB’a başvuruldu. Uygulama gereği önce C grubu seyahat acentası olarak üyeliğe alınan GENÇTUR, 1981’de de her türlü turizm faaliyetini yapmaya tam yetkili olarak 1077 tescil numarası ile TÜRSAB’ın A grubu üyesi oldu.

12 Eylül 1980 yılında tüm STK’lar gibi GHD’nin de kapatılması nedeniyle  2002 yılına kadar tüm çalışmalarını GENÇTUR Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti  adı altında sürdüren GENÇTUR, 2002 yılında GENÇTUR – Gençlik Turizmi Derneği’nin kurulmasıyla  yeniden ikili bir yapıya kavuşmuş oldu.

11-12 Aralık 2016 tarihinde Selimpaşa Family Otel’de  yapılan Gençtur’un Yıllık Değerlendirme toplantısında    2017 itibari ile Kampçılık ve diğer gönüllü proje çalışmalarımızın GHD Vakfı’na ya da derneğe devredilmesi sürecininin başlatılması  kararı alındı.

03.08.2017 tarihli YK (Yönetim Kurulu) toplantısı ile,   kampçılık ve diğer gönüllü proje çalışmalarımızın tümünün Gençtur – Gençlik Turizmi Derneği bünyesi altında yürütülmesine ve  dernek adına  yapılacak tüm akçeli işlerin  yürütülmesi için  Gençtur- Gençlik Turizmi Derneği İktisadi İşletmesi’nin  kurulmasına  karar verildi ve 13.09.2017 tarihinde iktisadi işletmenin kuruluşu tamamlandı ve dernekle bağlantılı tüm gelir getirici aktiviteler  iktisadi işletme üzerinden  yürütülmeye başlandı.

19.1.2019 tarihindeki olağanüstü genel kurulda aldığımız karar gereğince GENÇTUR- GENÇLİK TURİZMİ DERNEĞİ olan adımız, ”tıpkı  Türkiye’de ilk uluslararası gönüllü çalışma kampının yapıldığı 1959’daki gibi”  GÖNÜLLÜ HİZMETLER DERNEĞİ olarak değişti.

Kurumsallaşmış değerlerimiz ve ilkelerimizle, aynı kadromuz, eski ve yeni programlarımızla yalnızca gençleri değil, toplumun tüm kesimlerini gönüllülüğe yönlendirerek gönüllülük kavramını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Gücümüzü 60 yıllık birikimimizden alıyoruz.

Gönüllü Hizmetler Derneği ’nin bünyesinde yer alan çalışmaları şöyle sıralayabiliriz.

Yurt İçi Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları :
Yerel yönetimler ve STK’ların işbirliği ile düzenlenen sosyal içerikli, toplumsal yarar amaçlı kamu yararına 1-2-3 haftalık gönüllü çalışma programları.
Yurt Dışı Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları :
Üyesi olduğumuz uluslararası ağlarda yer alan 85 ülkede, kamu yararına, 1-2-3 haftalık devreler halinde düzenlenen sosyal içerikli projeler.
Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH-EVS) :
Erasmus+ Programı kapsamında, AB ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarında 2-12 ay süreyle gönüllü çalışma olanağı sağlayan ve tüm giderleri AB fonlarından karşılanan gönüllü çalışma programı.
Düşlerim Gerçekleşiyor:
Yurtiçinde 10-14 yaş grubu sosyal dezavantajlı çocuklara yönelik olarak düzenlenen kişisel gelişim yaz kampları
İmece2006 :
Üniversite eğitimi için Anadolu’dan İstanbul’a gelen , öncelikle kız öğrencilere maddi manevi destek vermek ve yaşam deneyimlerini aktararak yönderlik etmek amacıyla, yaşamlarını gönüllülüğe adamış kişilerce oluşturulmuş bir sosyal dayanışma ağı.
Doğu Batı Kampı :
2008 yılından beri, kendi yerellerinde gönüllü projelerde çalışan, yaşadıkları yer için çözümün parçası olan tüm dünyadan gençleri Türkiye’de bir araya getiren uluslararası genç gönüllüler buluşması..
Yaşöm – Yaşayarak Öğrenme Merkezi :
Gençlerin, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gereği olarak, kendi istek ve gereksinimleri doğrultusunda etkinlikler yapacakları bir ortam sunmak amacı ile oluşturulmuş deneyimsel eğitim alanı.
Gönüllü Okulu :
Toplumda, düşünen, araştıran, evrensel değerleri yerel çözümler ile birleştiren aktif yurttaşların sayısını artırmayı hedefleyerek,  farklı alanlardan uzmanları gönüllü adayları ile buluşturup, sürdürülebilir bir toplumsal yaşamı sağlamak için farkındalık seminerleri gerçekleştiren yaygın eğitim uygulaması.

Ulusal ve Uluslararası Üyelik ve Temsilcilikleri

UNESCO/ CCIVS  – Uluslararası Gönüllü Hizmet Kuruluşları Birliği
ALLIANCE           – Avrupa Gönüllü Hizmet Kuruluşları Birliği
ISTC                     – Uluslararası Öğrenci Seyahat Federasyonu
SCI                       –  Uluslararası Sivil Servis

Gönüllü Hizmetler Derneği üyesi yada temsilcisi olduğu bu kuruluşlar aracılığı ile 100 ülkede 163 kuruluş ile işbirliği yaparak gençlerin dünyaya bakış açılarının genişlemesine yönelik her türlü fırsatı sunmaktadır. 

GENÇTUR 1989 -1998 yılları arasında 3 dönem ALLIANCE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Rakamlar ile GENÇTUR ve Gönüllü Hizmetler Derneği

1979 – 2023 arası 43 yılda GHD veGençtur olarak :

  • 1.560.000 kişiye erişilmiş,
  • 330.064 kişiye hizmet verilmiş,
  • 25.519 genci yurtdışına göndermiş,
  • Yurtiçindeki projelerine 15.522’i aşkın yerli ve yabancı genç katılmış,
  • 180.802 gence Uluslararası Öğrenci ve Gençlik Kartı düzenlenmiştir.


1959 – 2023 arası 63 yılda GHD ve Gençtur olarak :

  • 1500 üzerinde Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı, Çocuk ve Yenigenç Kampı ve Düşlerim Gerçekleşiyor projesi gerçekleştirilmiş ve
  • 16.000’in üzerinde Türk ve yabancı gönüllü, 10-17 arası çocuk ve yenigencin bu projelere katılımı sağlanmıştır.