Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı: Give-Lab Projesi

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 7.png

Gönüllü Hizmetler Derneği olarak 7 Avrupa ülkesinden 10 ortak kuruluşla birlikte Give-Lab projesini gerçekleştiriyoruz. GiveLab; Uluslararası gönüllülükte toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddete karşı laboratuvar çalışmasını hedefleyen bir Erasmus+ projesi.

Uluslararası gönüllü çalışma kamplarında toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi, katılımcılar arasındaki günlük etkileşimi yöneten kuruluşlar için ortak bir hedeftir. Ancak, gençlik çalışanları, farklı sosyo-kültürel geçmişe sahip insanların bir arada yaşadığı kamplarda, karşılaşabilecekleri sorunlu durumları önceden tahmin edemeyebilir veya bu durumlar hakkında nasıl hareket edeceklerini her zaman bilemeyebilirler.

2021 yılında Fransa’da Solidarités Jeunesses, “Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele” çalışma grubunu kurdu ve buradan hareketle yaptıkları çalışmalar sonucunda gençlik profesyonelleri için eğitim ve hazırlık eksikliğinin yanı sıra, onları etkinleştirecek araçlara duyulan ihtiyaçların da olduğunu ortaya koymakla birlikte, gençleri toplumsal cinsiyet kalıpları ve bunların yarattıkları çeşitli istismar biçimlerini tartışmak için güvenli alanlar yaratmaları konusunda da destekledi.

Bu konuları Avrupa düzeyinde gündeme getirme arzusu, Nisan 2022’de başlayan GIVE-Lab projesinin hareket noktası oldu. Solidarités Jeunesses tarafından koordine edilen bu proje etrafında 7 ülkeden 10 ortak kuruluş bir araya geliyoruz:

Solidarités Jeunesses – Koordinatör / Fransa
Active Rainbow / Letonya
Associazione LINK / İtalya
CBB / Belçika
Concordia / Fransa
COCAT / Katalonya-İspanya
Gönüllü Hizmetler Derneği / Türkiye
Grenzenlos / Avusturya
Las Niñas del Tul / İspanya
Lunaria / İtalya

Projeyi yürüten kuruluşlar olarak, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hakkında çok sayıda kaynağın bulunduğunu ancak bunları her zaman kendi alanlarımıza uyumlu hale getirmenin bizim için mümkün olmadığını fark ettik. Bu yüzden Give-Lab projesi, gençlik çalışanlarına bu konuyu ele almaları için araçlar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu araçlar, farklı sektörler (yaygın eğitim, sosyal hizmet, sosyal bilimler, sanat) arasındaki iş birliğinden kaynaklanan yenilikçi ve disiplinler arası bir eğitim kursunun sonucu olacaktır.

GiveLab, üç önemli adımı olan iki yıllık bir projedir:

• Konuyu farklı bakış açılarıyla ele almak için Belçika, Liege’de 3 günlük uluslararası bir seminer- Ekim 2022 Paragraf

• Katılımcıların Belçika’daki seminerin sonuçlarına dayalı bir eğitim seti oluşturmak için Fransa’da buluşacakları 5 günlük uluslararası bir laboratuvar- Şubat 2023

• Kamp liderlerine verilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemeye yönelik ulusal eğitimler- Bahar 2023