Gençlik Değişimleri Nedir?

Erasmus+ Programı kapsamında düzenlenen Youth Exchanges (Gençlik Değişimleri) farklı ülke ve kültürlerden gençlerin, önceden belirlenmiş bir konu üzerinde fikir ve görüş alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayan ve aşağıdaki özellikleri taşıyan bir uluslararası buluşma türüdür.

 • Bir gençlik değişiminde ev sahibi kuruluşun dışında en az 3 farklı ülkeden gençler bulunur.
 • Katılımcı sayısı konuya ve bütçeye göre her bir ülkeden 2-5 kişidir.
 • Genellikle her grupta bir grup liderinin görev alması istenir.
 • Grup liderleri gerektiğinde buluşma öncesi bir ön hazırlık toplantısına çağrılabilir.
 • Yaş sınırı konuya ve koşullara göre 16-30’dur. Ancak grup liderleri için üst yaş sınırı yoktur.
 • Katılımcıların yol giderleri ulusal ajans tarafından onaylanmış bütçe kapsamında, kat edilen yolun uzunluğuyla orantılı olarak katılımcılara geri ödenir. Örneğin 100-500 km için 170 euro, 500-2000 km için 275 Euro gibi.
 • Katılımcıların konaklama ve yemek giderlerinin tümü proje bütçesinden karşılanır.
 • Bazı buluşmalarda bütçenin yetersiz kalması nedeniyle katılımcılardan, varışta ödenecek ya da geri ödenecek olan yol giderlerinden düşülmek üzere, bir katılım ücreti istenebilir.
 • Gençlik değişimlerinin süresi genelde, yolculuk günleriyle birlikte 4-8 gündür.
 • Gençlik değişimlerine katılanların gönderici kuruluş / dernek üyesi olma zorunluluğu yoktur. Ancak değişimin konusu hakkında ilgili / bilgili olması gerekir.  Katılımcılar dolduracakları başvuru belgesinde yazacakları motivasyonları ölçü alınarak kabul ya da ret edilir.
 • Gençlik çalışanları değişimlerinde ise katılımcıların gençlik alanında çalışan , deneyim sahibi kişiler olması gerekmektedir. Bu tür değişimlerde öncelik STK çalışanları, üyeleri ya da yöneticilerindedir.
 • Her gönderici kuruluş kendisini temsilen göndereceği kişileri belirleme hakkına sahiptir. Her başvuran gidecek diye bir koşul söz konusu değildir. Gönüllü Hizmetler Derneği olarak bizim önceliğimiz derneğin etkinliklerine aktif olarak katılanlar, yurt içi ya da yurt dışı kamplarına katılmış/katılacak olanlar, ekonomik açıdan dezavantajlı gençler, başka STK’ların üyeleri ya da aktif gönüllüleridir.

Katılım Koşulları

STK’larda görevli bir gençlik çalışanı, proje yöneticisi, kamp ya da grup lideri, aktif gönüllüsü iseniz, her projenin kendi sayfasından ulaşacağınız duyuruyu okuyup inceledikten sonra, proje konusu ilginizi çekiyorsa ve koşullara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ayrıca proje tarihlerinde zamanınızın uygun olduğundan eminseniz,  son başvuru tarihine kadar ulaşacağınız başvuru belgesini doldurabilirsiniz. 

Başvuranlar arasından seçilecek katılımcılar, aranan koşullara en uygun olanlar ve bu koşulları taşıdığını gerektiğinde kanıtlayabilecek, belgeleyebilecek olanlardır. Bu nedenle başvuru belgesini doldururken projeye katılma isteğinizin nedenlerini (motivasyon), proje konusuna olan ilginizi, projeye  yapabileceğiniz katkıları ayrıntılı olarak yazın.

Aynı niteliklere sahip başvuru sahipleri arasında seçim yapılırken son karar hakkı Gönüllü Hizmetler Derneği’nindir.  Gönüllü Hizmetler Derneği olarak dernek üyelerine ve bağışçılarına, Gönüllü Hizmetler Derneği’nin düzenlediği eğitim ve gönüllü etkinliklerine katılanlara, katıldığı projelerin sonrasında öğrendikleri ile dernek çalışmalarına katkıda bulunan eski katılımcılar ile olanakları kısıtlı gençlere öncelik vermekteyiz. 

Başvuru ve danışma adresi : projeler@gonulluhizmetlerdernegi.org