Gönüllü Hizmetler Derneği

Gönüllü Hizmetler Derneği,  1979’dan bu yana Türkiye’de Gençlik Turizmi alanında hizmet veren ve bir yandan  yurt dışında düzenlenen Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’na Türk gönüllüleri gönderirken bir yandan da benzer kampları yurt içinde düzenleyerek yabancı gönüllüleri Türkiye’ye getiren GENÇTUR’un , Türkiye’nin Avrupa Komisyonu Gençlik Programı kapsamında “program ülkesi” olarak kabul edilmesinden sonra Avrupa Birliği Gençlik Programı aracılığıyla sunulan olanakları Türk gençlerine sunmak amacıyla 7 Ocak 2002 yılında GENÇTUR –  Gençlik Turizmi Derneği adı altında kurduğu bir dernektir. Kuruluşunda  GENÇTUR –  Gençlik Turizmi Derneği olan derneğimizin adı 19 Ocak 2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı ile Gönüllü Hizmetler Derneği olarak değiştirilmiştir.

Dernek tüzüğümüzde amacımız şöyle belirlenmiştir;

Toplumun tüm kesimleri arasında sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak,

Kültürlerarası iletişim ve anlayışın, farklı kültürlere saygıdan geçtiği görüşünden hareketle,  bireylerin değişik kültürleri görerek, tanıyarak dünya barışına katkıda bulunmasına aracı olmak,

Bireylerin yurt içinde ve dışında gönüllü çalışmalara katılımını sağlamak ve bu yolla kişisel, sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak için projeler üretmek ve olanaklar sağlamak,

Gönüllü çalışmalar yoluyla farklı kültürlerden ve her yaştan katılımcıların birbirlerinin kültürlerini tanımalarına yardımcı olmak,             

Bilgiye ulaşım, sosyo-ekonomik yoksunluklar, yabancı dil bilmeme,  bedensel ya da zihinsel engellilik, vb. nedenlerle gönüllü etkinliklere katılma olanakları kısıtlı bireylerin, T.C. Devleti, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, elçilikler, konsolosluklar, özel sektör ve kamu kurumları, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, okullar, gerçek ve tüzel kişiler, vb. kaynaklardan edinilecek fonlardan yararlanarak, yurt içi ve dışı eğitimlere, seminerlere, gençlik değişim programlarına, okul dışı öğrenme ortamlarına ve gönüllü etkinliklere katılımını sağlamak , 

Bu amaçlar doğrultusunda  Gönüllü Hizmetler Derneği 2003 yılından bu yana AB gençlik programı kapsamında  etkin olarak yer alarak, hem yurt dışında düzenlenen gençlik değişim programlarına Türk gençlerini yollamış hem de Türkiye’de düzenlediği gençlik değişimleri aracılığı ile yabancı gençlerin Türkiye’de çeşitli kültürel etkinliklere katılmalarına aracı olmuştur.

Gençlik Programı’nın en önemli bölümlerinden biri olan EVS – AGH (European Voluntary Service – Avrupa Gönüllü Hizmeti ) de Gönüllü Hizmetler Derneği’nin çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. 31 Aralık 2018 itibarıyla 386 gencimiz 28 değişik Avrupa ülkesinde Gönüllü Hizmetler Derneği aracılığı ile AGH programına katılmış, Fransa, Ermenistan, Almanya, Avusturya, İspanya, Macaristan, Makedonya ve Polonya‘dan gelen 10 yabancı AGH gönüllüsü de birer yıl süreyle derneğimizde gönüllü olarak görev almıştır

Sosyal dezavantajlı, çocuk hakları sözleşmesinin sağladığı haklardan büyük oranda yararlanamayan, sosyal paydaşlarıyla aynı haklara, kültürel, sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkına sahip olamamış, dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence vb. etkinliklerde bulunma ve tatil yapma haklarına sahip olmayan 10-14  yaş grubu çocuklarına yönelik olarak  Afacan Gençlik Evi’nde düzenlenen “Düşlerim Gerçekleşiyor” projesi de derneğimiz  tarafından  2009 yılında hayata geçirilmiş ve bugüne kadar 37 farklı grupta 846 çocuk ve eğitmen  bu projemizde yer almıştır.

Vizyonumuz

Türk ve yabancı gençlerinin farklı kültürleri tanıması, farklılıkları anlayış ve saygıyla benimsemesi, farklı kültürler hakkındaki ön yargılarını değiştirmesi için yapılacak çalışmaların insan haklarının tam anlamıyla uygulanmasına ve dünya barışına katkısı olacağı inancını taşımaktayız. Savaşların olmadığı, herkesin farklılıklara saygı çerçevesinde barış içinde bir arada yaşadığı bir dünyayı arzulamaktayız.

Misyonumuz

Uluslar ve kültürlerarası anlayışın tüm dünyada yaygınlaştırılması ve dünya barışının oluşturulmasına Türk gençlerinin de katkıda bulunabilmesi için, gençlerimizi değişik etkinlikler aracılığı ile farklı ülke ve kültürlerden yaşıtlarıyla bir araya getirerek kendilerini geliştirecek olanakları sunmayı amaçlıyoruz.

Yönetim Kurulumuz

Kevser Çimenli – Başkan

Hülya Denizalp – Başkan Yardımcısı

B. Emre Omacan – Sekreter

Ali Can Alkan – Sayman

Elif Sönmez – Üye