Başvuru Dönemleri

Başvuru dönemi kavramı genellikle AGH’yi araştıran kişiler tarafından yanlış anlaşılmakta ve başvuru tarihi ile karıştırılmaktadır. ERASMUS+ programı kapsamında, başvuru dönemi olarak belirtilen tarihler 1 Şubat, 26 Nisan ve 4 Ekim ’dir.

Ancak bu tarihler sizin Gönüllü Hizmetler Derneği’ne başvuru tarihleriniz değildir. Örneğin 29 Eylül’de gelip, 4 Ekim için başvuru yapmak olanaksızdır ve anlamsızdır. Başvuru dönemi olarak belirlenen bu 3 tarih, AGH gönüllüsü almak isteyen ev sahibi kuruluşların bir gönüllü seçtikten sonra, bu gönüllünün ulaşım, konaklama, yemek, sigorta masraflarını karşılamak üzere hibe almak amacıyla kendi ülkesinin Ulusal Ajansı’na hibe isteme başvurusunu iletme tarihidir.

Yani, sizin bu tarihlerden 1-6 ay öncesinde Gönüllü Hizmetler Derneği’ne başvurup, sonra da bir Ev Sahibi Kuruluş’tan onay almanızdan sonra, o kuruluşun başvurunuzu onaylatmak için ülkesinin ulusal ajansına son başvuru tarihidir.

Örneğin Türkiye’den bir gönüllü almak isteyen İspanyol bir kuruluş AGH veri tabanında yayımlanan projesi için seçtiği Türk gönüllüyü onaylatmak için İspanya Ulusal Ajansı’na sunacağı bütçe ve hibe başvurusunu en geç 1 Şubat’ta ya da 26 Nisan’da ya da 4 Ekim’de vermek zorundadır. Yani bu tarihler Ev sahibi kuruluşların kendi Ulusal Ajanslarına sizin bir projeye gelişinizi onaylatmak için başvurmaları gereken tarihtir. Başka bir deyişle sizin 26 Nisan’da onay için Ulusal Ajans’a sunulacak bir projeye Ev Sahibi Kuruluş tarafından seçilebilmeniz için o ev sahibi kuruluşla 26 Nisan’dan çok daha önce iletişime geçmeniz gerekmektedir ki sizi seçip, başvuruyu zamanında yapabilsinler.

Dolayısı ile siz bir AGH projesine gitmek amacıyla Gönüllü Hizmetler Derneği’ne yılın herhangi bir gününde başvurabilirsiniz. Ama bu başvuruyu yaparken bir sonraki başvuru dönemini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Aşağıdaki çizelge başvuru sürecini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Gönüllü Hizmetler Derneği’ne başvuru ve ev sahibi kuruluş arama süreci Ev sahibi kuruluşun sizi seçme süreci Ev sahibi kuruluşun Ulusal Ajans’a başvuru son tarihi Ulusal Ajans’ın projeyi onaylama süreci Gönüllünün projeye gidiş tarihi
En geç 1 Ocak’a kadar
En geç 20 Ocak’a kadar
1 ŞUBAT
20 Şubat
31 Mart
1 Mayıs
30 Temmuz
En geç 1 Nisan’a kadar
En geç 20 Nisan’a kadar
26 Nisan
1-2 ay
1 Ağustos
1 Ekim
En geç 1 Eylül’e kadar
En geç 20 Eylül’e kadar
4 EKİM
1-2 ay
15 Ocak
1 Mayıs