GHD 3. Gönüllü Buluşması Gerçekleşti

2019 yılının başından beri aksatmadan her ayın 2. Cumartesi sürdürülen gönüllü buluşmalarımızın üçüncüsünü bu ay 09 Mart 2019 Cumartesi günü yine Sahne59 salonumuzda gerçekleştirdik.

Katılımını bildiren 31 kişilik listeden gelen 16 kişiyle toplandık.

Gönüllü oryantasyonunun ilk bölümünde Gençtur-GHD tarihçesi anlatıldı ve yurtdışı ve yurtiçi çalışma kampları, Düşlerim Gerçekleşiyor, Evs, gönüllü etkinliklerimiz ve YAŞÖM tanıtımı yapıldı.

Toplantımızın ikinci bölümünde kültürlerarası farkındalık konusunda uzun yıllar gençlik değişimi danışmanlığı deneyimi olan konuk konuşmacımız Koray Onur interaktif ve aktif katılımlı bir sunum yaptı. Ayakta eşleşerek yoruma dayalı sohbetlerden sonra tüm grup hep birlikte gözlük, soğan, buzdağı ve fanustaki balık ilişkisinin kültürle alakasını bir de topluca konuştu ve tartıştı.

Ardından Koray’ın gruba verdiği ve olduğu tam bilinmeyen iki obje üzerinden farklı ve anlaşılmaz durumlardaki tasvir-yorum ve değerlendirmeyle bilinmez kültürlere bakış açımızı bu objeler üzerinden irdeledik.